NOC VĚDCŮ

Brno – Masarykova univerzita

Noc vědců 2014 v Brně s Masarykovou univerzitou a Hvězdárnou a planetáriem Brno

Noc plná zážitků, her a poznání v podobě vědecko-populárních pořadů, pokusů, soutěží a kvizů, ale také zpěvu a dalších aktivit se v Brně koná i letos! Jejím cílem je atraktivním způsobem zpopularizovat vědu a výzkum v ČR i v rámci celé Evropské unie, umožnit veřejnosti přístup do světa poznání, ale současně také představit vědce jako lidi všestranné, s mnoha dalšími zálibami a koníčky. Zásluhu na tom má i Masarykova univerzita ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Brno, jejíž zaměstnanci, studenti a další příznivci připravili pro všechny věkové kategorie program plný zážitků a poznání.

Noc vědců se uskuteční v pátek 26. září 2014 v době 18–24 hod. v prostorách Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (Kotlářská ul.), nově zrekonstruované Fakulty informatiky Masarykovy univerzity (Botanická ul.), Mendelova muzea Masarykovy univerzity (Mendlovo nám.) a Hvězdárny a planetária Brno (Kraví hora) s nově zrekonstruovaným sálem digitária.
Noc vědců je v rámci podzimních aktivit popularizace vědy v Brně začleněn do akce „Festival vědy“, jejímž hlavním pořadatelem je Hvězdárna a planetárium Brno.
http://www.festivalvedy.cz/

Program Masarykovy univerzity (pátek 26. září 2014, 18:00 – 24:00 hod.)

Hvězdárna a planetárium Brno (Kraví hora) 18:00 – 24:00 hod.
Přírodovědecká fakulta MU (Kotlářská 2) 18:00 – 24:00 hod.
Přírodovědecká fakulta MU – Botanická zahrada (Kotlářská 2) 18:00 – 22:00 hod.
Fakulta informatiky MU (Botanická 68a) 18:00 – 24:00 hod.
Mendelovo muzeum (Mendlovo nám. 1a) 19:00 – 22:00 hod.

vstup zdarma

1) Brněnská hvězdárna a přilehlé okolí (Kraví hora)

Pestrý program pro příjemné strávení volného času v prostorách hvězdárny a observatoře Masarykovy univerzity určený všem, kteří se chtějí poučit, vyzkoušet si své dovednosti, schopnosti či vůli, něco zajímavého se dozvědět nebo si jen tak zanotovat s cimbálovou kapelou. Pro malé i velké.

Pásmo populárně naučných přednášek, vystoupení a dokumentárních pořadů (sál digitária)

18:00 – Zahájení Noci vědců
18:05 – Nanokam (unikátní výlet do biodiverzity)
18:45 – Posloucháme netopýry – ultrazvuková detekce při sledování letové aktivity netopýrů (popularizační přednáška s audio ukázkou hlasu netopýrů, výstupy počítačové analýzy echolokace, nahrávaní hlasů a jejich určování)
20:00 – Společně dokážou víc, aneb Jak mikrobi ovlivňují lidské zdraví (popularizační přednáška s interaktivními vstupy, písničkami a soutěžními otázkami)
21:15 – Pověry a mýty kolem hypertenze (populárně naučná přednáška o příčinách a důsledcích vysokého krevního tlaku na zdraví člověka)
22:00 – Cytochromy aneb Jak si naše tělo poradí s molekulami léků? (populárně naučná přednáška o farmakokinetických základech a cytochromech, o ne/bezpečném kombinování léků či o kombinacích léků s potravinami)
23:00 – Nanokam (unikátní výlet do biodiverzity)

Předsálí a přilehlé prostory (v průběhu celé akce)

 • Kampak až doletí (velký balónkový experiment)
 • VIDA! ochutnávka zábavné vědy (zážitky z objevování pro všechny věkové kategorie z dílny nového brněnského vědecko-zábavného parku VIDA!, jehož otevření se uskuteční již v dohledné době)
 • Laboratorní a zájmové druhy hmyzu (ukázky chovů laboratorních a zájmových druhů hmyzu: bourec morušový + hedvábnictví, octomilka jako genetický model, zavíječ voskový, pakobylky, tropičtí zlatohlávci)
 • Poznávačka rostlin nejen pro chytré telefony (demonstrace aplikace pomocí tabletu určená pro zapamatování si běžných druhů cévnatých rostlin České republiky)
 • Chráněná území Brna a okolí (přednášky o brněnských chráněných územích a vzácných druzích květeny, bližší popis vybraných druhů, diskuze s návštěvníky, krátké soutěže/kvízy o chráněných lokalitách v Brně)
 • GO – hra nekonečných možností (výuka deskové hry GO, lektoři vysvětlí a zahrají si s vámi)
 • Experimenty s ekonomy a politology (skupinové hry, které napoví, jakým způsobem se rozhodujeme v různých situacích, které důvěrně známe z běžného života. Bude se naše rozhodnutí lišit – a jak – změní-li se vnější motivace či podmínky? Z experimentů si můžete odnést drobné výhry a možná nejedno překvapení)
 • Žonglérská dílna (výuka žonglování aneb „jak na to“, výroba žonglérských míčků)
 • Hrajeme a zpíváme s vědci (cimbálová muzika Spolek odvážných)

Pozorovatelny (v průběhu celé akce)

 • Milujeme vědu (prezentace vědecko-populárního portálu Masarykovy univerzity veda.muni.cz, promítání seriálu Badatelna, soutěž o trička Milujeme vědu)
 • Pozorování hvězdné oblohy (za jasného počasí)
 • Prohlídka observatoře a dalekohledů Masarykovy univerzity (za příznivého počasí)

Před budovou

 • 21:00 – Světelná žonglérská show
 • 22:45 – Ohňová žonglérská show

2) Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (Kotlářská ul.)

Zajímavý program pro milovníky a příznivce experimentů a poznání různých vědeckých oblastí počínaje školáky. Večer strávený uprostřed praktických úkolů, soutěží a kvizů pro všechny, kteří se chtějí pobavit a něco zajímavého dozvědět. Zveme rovněž k poslechu rockové kapely a k návštěvě skleníků botanické zahrady v noční atmosféře.

Botanická zahrada PřF MU (18:00 – 22:00 hod.)

 • Prohlídka skleníků botanické zahrady (samostatná prohlídka skleníků s možností dotazů k přítomným odborníkům)
 • Klíšťata, jak je znáte a neznáte (stanoviště ve skleníku, prezentace nebezpečných chorob přenosných na člověka, mikroskopování, informace a odpovědi na dotazy návštěvníků)
 • U čmeláka Aninky (stanoviště ve skleníku, ukázky živého chovu domácích čmeláků, informace a odpovědi na dotazy návštěvníků)
 • Co nám vyprávějí rašeliniště (Co si rašeliniště pamatují a jak se na nich žije? K čemu masožravky potřebují hmyz? Jsou rašeliniště nebezpečná, a kde na ně můžeme narazit? Historie a současnost, práce s mikroskopem, kvíz a praktické ukázky nejen pro děti)
 • Hudební vystoupení skupiny Silver Plate Puppies (vystoupení rockové kapely v prostoru před skleníky, v případě nepříznivého počasí ve skleníku)

Budova č. 3 (Geologie) – učebna 1. patro

 • Cesta časem půl miliardy let zpátky – geologie Brna a okolí (víte, na čem stojí Špilberk a Petrov? Kolikrát bylo v prostoru Brna moře? Žili zde také dinosauři? Na jakých horninách stojí část města, ve které žijete? Na území Brna a jeho blízkého okolí lze sledovat vyvřeliny staré více než půl miliardy let, ale také usazeniny dávných pouští, hlubokých i mělkých moří nebo sedimenty uložené větrnými bouřemi v dobách ledových. Vždy v celou hodinu proběhne čtvrthodinová přednáška s přehledem geologie Brna a na ni bude navazovat kviz s dotazy. Nejlepší odpovědi budou odměněny vzorky minerálů a hornin. Pomůžeme vám také s určením vašich sběrů nebo si je můžete prozkoumat pod stereomikroskopem.)
 • Prezentace evropských vědeckých projektů

Venkovní areál mezi budovami č. 3 a 11

 • Klondike na Kotlářské (Přijďte se naučit a vyzkoušet si techniku rýžování zlata. Zlata bude pro všechny dost! Prozradíme vám také, kde se zlato v České republice vyskytuje a kam si pro něj dojít s rýžovací pánví.)

Budova č. 5 (Geografie) – suterén (vchod z boku) a učebny přízemí a 1. patro

 • Svět elektronovýma očima (jedinečná příležitost podívat se na svět, který nám příroda tají – několikanásobným zvětšením v elektronovém mikroskopu uvidíte nejen krystaly a mikrofosílie, ale i věci z každodenního života. A pokud si ve 20.30 hodin přinesete nějaký šperk třeba po babičce a zajímá vás, jaký je v něm kámen, rádi vám ho určíme.)
 • Záhady vnímání prostoru (prezentace map jako prostředku pochopení prostoru a odlišností jejich používání. Součástí prezentace jsou ukázky pokročilých technologií eyetrakingu – ovládání obrazu pomocí očí, 3D vizualizace apod. Část programu proběhne formou jednoduchého kvízu o ceny s kartografickou tematikou pro děti i dospělé. Pro nejmenší účastníky jsou připraveny omalovánky, puzzle apod. Součástí je prezentace části mapové sbírky Geografického ústavu.)
 • Mladí vědci v Antarktidě (nejzajímavější poznatky z antarktické stanice – výstava materiálu dovezeného z Antarktidy, ukázky oblečení a další výbavy polárních výzkumníků, videoprojekce autentických videí, přednáška na téma česká věda v Antarktidě, kvízy o drobné ceny s polární tematikou, aktivity pro nejmenší a žáky ZŠ – kreslení a poznávání druhů tučňáků, mikroskopování, ukázky biologických pokusů aj.)
 • Hrdinové cizích jazyků (prezentace moderních přístupů k výuce cizích jazyků – angličtina, němčina, francouzština, španělština a ruština pro všechny věkové kategorie s využitím informačních technologií i dalších kreativních metod a postupů; interaktivní jazykové hry prezentace využití ICT v jazykovém vzdělávání, jazykové soutěže, vědomostní hry a znalostní kvízy, simulace moderní jazykové výuky a testování, prezentace aktivit Centra jazykového vzdělávání MU)
 • Prezentace evropských vědeckých projektů

Budova č. 6 (Fyzika), suterén, chodba a učebna v přízemí, učebna 1. patro

 • „Čtyři živly, čtyři skupenství“ aneb netradiční fyzikální experimenty (trvalá instalace několika stanovišť – experimentálních stolů, na kterých budou opakovaně po celou dobu akce prováděny fyzikální experimenty s komentářem s možností částečné interaktivity publika)
 • Kouzlo světla (ukázky elektrických výbojů v plynech a jejich světelných efektů, populární přednášky o plazmatu a jeho studiu při zvýšené gravitaci, elektronické pexeso s motivy elektrických výbojů o ceny, luštění světelných šifer s cenami pro úspěšné luštitele aj.)
 • Prezentace evropských vědeckých projektů

Budova č. 8 (Matematika) – učebny v přízemí

 • Matematika není nuda aneb Co vše jste možná ani netušili (Náhoda kolem nás, Vězňovo dilema, Zábavná topologie, Kilimanjaro – jak život potkal matematika… Demonstrační vědecké ukázky, přednášky a interaktivní hry pro širkou veřejnost)
 • Genomat – genetický stroj času (10 příběhů, 10 „co by, kdyby“… Jak by vypadal dnešní genetický svět, kdyby do naší historie zasáhla náhoda? Návštěvníci mají možnost se v průběhu cca 20 minutového programu stát součástí dějin genetiky a molekulární biologie a přímou interaktivní formou objevit, jak by vypadal dnešní vědecký svět nebýt mnoha náhod či nečekaných překvapení)
 • Genetické vystřihovánky a omalovánky (zájemci si vystříhají, seřadí a nalepí lidské chromozomy tak, jak to dělají genetici, když chtějí zjistit nějakou genetickou odchylku; chromozomy si účastníci nakonec mohou také vybarvit podobně, jako v praxi umožňuje jedna z používaných metod)
 • EXPO 2014 aneb expozice člověka v dnešním světě (Rady pro dobré hospodyňky, To kdyby Fleming tušil, Mrtvá ryba, taky ryba, Nápojový lístek, Věda v domácnosti a mnohá další odhalení z oblasti toxických látek v životním prostředí formou instalovaných expozic, demonstračních ukázek a řešení zábavných vědeckých úloh včetně možnosti konzultací s vědci z pracoviště RECETOX).
 • Cytochromy aneb Jak si naše tělo poradí s molekulami léků? (praktické seznámení se základy farmakokinetiky a problematikou cytochromů formou her a vědomostních kvízů, např. o ne/bezpečném kombinování léků či o kombinacích léků s potravinami, praktické představení dalších vybraných témat z chemoinformatiky – zpracování molekuly v počítači, návrh nových léči aj.)
 • Skrytý život pod hladinou (demonstrace živých vodních bezobratlých v akváriích, pod binokulární lupou a pod mikroskopy, tvorba nativních preparátů, určování vodních bezobratlých, soutěž v lovu vodních bezobratlých, vědomostní kvíz)
 • Hrátky s tekutým dusíkem a/nebo kuchyňská izolace DNA z banánu (ukázka práce s tekutým dusíkem – zmrazování květin, ovoce, míchání s vodou – umělá mlha apod.; jednoduchá izolace DNA z banánu – výsledkem je okem viditelná vysrážená DNA, pokus mohou provádět sami diváci)
 • Prezentace evropských vědeckých projektů

Budova č. 11 (Geologie) – suterén

 • Určování nerostů ve sbírkách minerálů, hornin a fosílií (přijďte se kochat unikátními exponáty vystavenými ve sbírkách Ústavu geologických věd. Kromě toho, že si budete moci prohlédnout více jak 11 tisíc minerálů a více jak 5 tisíc paleontologických nálezů, vás během několika minut naučíme určovat nerosty podle základních znaků, fyzikálních vlastností – např. magnetismus a přirozená radioaktivita, a také podle neuvěřitelných barev pod UV zářením.)

3) Fakulta informatiky Masarykovy univerzity (Botanická ul.)

Jedinečný program se spoustou her a soutěží určený malým i velkým vyznavačům světa nejmodernějších informačních a komunikačních technologií a unikátních zobrazovacích metod.

Přízemí fakulty, posluchárny a laboratoře

 • Interaktivní prostor (ukázky různých interaktivních aplikací, do kterých se návštěvníci sami zapojí a vyzkouší si nové technologie – projekce real time pomocí zařízení Kinect, výroba taumatropu včetně výkladu o optických hračkách a vzniku animovaného filmu, talking tree project – mluvící krabičky, interaktivní hry pro děti předškolního věku, fotografování ve fotoateliéru, promítání videí a animací)
 • Virtuální svět (ukázky práce ve virtuálním prostoru, alternativní vstupní zařízení a jejich využití vč. možnosti si vše vyzkoušet, 3D tisk, demonstrace a vysvětlení řešení podstaty vědeckých úkolů, vědomostní kvíz)
 • Počítačová bezpečnost – bezpečnost v ICT (demonstrační ukázky bezpečnosti bezdrátových senzorových sítí, bezpečnost elektronických cestovních pasů, interaktivní počítačové hry)
 • Pixeliště (videoprojekce, interaktivní ukázky zpracování obrazu na počítači, tematické hry pro děti, znalostní kvíz)
 • Mé počítače mi rozumějí (demonstrační ukázky, možnost vyzkoušet si software pro zpracování přirozeného jazyka – slovníky, speciální slovníky, znalostní báze, programy pro větný rozbor, hry s hádáním slov, charakteristiky textu, charakteristiky autorů, vizualizace jazykových dat aj.; ukázky se týkají češtiny, ale také světových i „exotických“ jazyků; skládačky, luštění textů v neznámém jazyce)
 • Nukleus (speciální projekce – návštěvníci vstoupí do třímetrové kostky a nechají se obklopit video a audio projekcí)
 • Využití informatiky v běžné lékařské praxi (prezentace možností současné bioinformatiky na poli diagnostiky různých onemocnění s výhledem na jejich aplikace do velmi blízké budoucnosti – tzv. personalizovaná medicína)
 • Jak hledat beze slov (ukázky aplikací pro vyhledávání podobností, možnost interaktivního vyzkoušení rozpoznávání a hledání podobného pohybu nasnímáním 3D pohybu účastníka, detekce obličeje, vyhledávání nahodilých obrázků na základě jejich podoby, puzzle pro nejmenší)
 • Natoč se sám (demonstrace natáčení s klíčováním v HD kvalitě – natočte si vlastní krátký spot s pozadím!)
 • To nejlepší z filmových festivalů Fakulty informatiky MU (od 19:30 hod. komentované pásmo nejlepších studentských filmů z čtrnáctileté historie filmových festivalů Fakulty informatiky MU)
 • Prezentace evropských vědeckých projektů
 • 4) Mendelovo muzeum (Mendlovo nám. 1a – areál Augustiniánského opatství)

  Individuální bezplatná prohlídka Mendelova muzea Masarykovy univerzity pro malé i velké návštěvníky.

  zpět

ZÁŠTITY

PARTNEŘI

-->

NOVINKY

Ostrava má pod palcem Noc vědců 2018

Národním koordinátorem Noci vědců 2018 bude Ostrava! Termín Noci vědců 2018 – akceptovatelným termínem pro nás je 5.10. budeme žádat o národní výjimku. Tématem Noci vědců 2018 je 100LET ČESKÉ VĚDY Tématem NV 2019 bude EKOLOGIE

11.1.2018 15.56

Noc vědců 6.10.2017

Do letošní přípravy NV 2017 se zapojilo 23 organizátorů a přípravy akcí po celé ČR jsou v plném proudu. Těšíme se na letošní ročník, který mj. mediálně zaštítila Česká televize.

3.10.2017 7.15

ARCHIV NOVINEK