NOC VĚDCŮ

Brno – Masarykova univerzita

Noc vědců 2014 v Brně s Masarykovou univerzitou a Hvězdárnou a planetáriem Brno

Noc plná zážitků, her a poznání v podobě vědecko-populárních pořadů, pokusů, soutěží a kvizů, ale také zpěvu a dalších aktivit se v Brně koná i letos! Jejím cílem je atraktivním způsobem zpopularizovat vědu a výzkum v ČR i v rámci celé Evropské unie, umožnit veřejnosti přístup do světa poznání, ale současně také představit vědce jako lidi všestranné, s mnoha dalšími zálibami a koníčky. Zásluhu na tom má i Masarykova univerzita ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Brno, jejíž zaměstnanci, studenti a další příznivci připravili pro všechny věkové kategorie program plný zážitků a poznání.

Noc vědců se uskuteční v pátek 26. září 2014 v době 18–24 hod. v prostorách Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (Kotlářská ul.), nově zrekonstruované Fakulty informatiky Masarykovy univerzity (Botanická ul.), Mendelova muzea Masarykovy univerzity (Mendlovo nám.) a Hvězdárny a planetária Brno (Kraví hora) s nově zrekonstruovaným sálem digitária.
Noc vědců je v rámci podzimních aktivit popularizace vědy v Brně začleněn do akce „Festival vědy“, jejímž hlavním pořadatelem je Hvězdárna a planetárium Brno.
http://www.festivalvedy.cz/

Program Masarykovy univerzity (pátek 26. září 2014, 18:00 – 24:00 hod.)

Hvězdárna a planetárium Brno (Kraví hora) 18:00 – 24:00 hod.
Přírodovědecká fakulta MU (Kotlářská 2) 18:00 – 24:00 hod.
Přírodovědecká fakulta MU – Botanická zahrada (Kotlářská 2) 18:00 – 22:00 hod.
Fakulta informatiky MU (Botanická 68a) 18:00 – 24:00 hod.
Mendelovo muzeum (Mendlovo nám. 1a) 19:00 – 22:00 hod.

vstup zdarma

1) Brněnská hvězdárna a přilehlé okolí (Kraví hora)

Pestrý program pro příjemné strávení volného času v prostorách hvězdárny a observatoře Masarykovy univerzity určený všem, kteří se chtějí poučit, vyzkoušet si své dovednosti, schopnosti či vůli, něco zajímavého se dozvědět nebo si jen tak zanotovat s cimbálovou kapelou. Pro malé i velké.

Pásmo populárně naučných přednášek, vystoupení a dokumentárních pořadů (sál digitária)

18:00 – Zahájení Noci vědců
18:05 – Nanokam (unikátní výlet do biodiverzity)
18:45 – Posloucháme netopýry – ultrazvuková detekce při sledování letové aktivity netopýrů (popularizační přednáška s audio ukázkou hlasu netopýrů, výstupy počítačové analýzy echolokace, nahrávaní hlasů a jejich určování)
20:00 – Společně dokážou víc, aneb Jak mikrobi ovlivňují lidské zdraví (popularizační přednáška s interaktivními vstupy, písničkami a soutěžními otázkami)
21:15 – Pověry a mýty kolem hypertenze (populárně naučná přednáška o příčinách a důsledcích vysokého krevního tlaku na zdraví člověka)
22:00 – Cytochromy aneb Jak si naše tělo poradí s molekulami léků? (populárně naučná přednáška o farmakokinetických základech a cytochromech, o ne/bezpečném kombinování léků či o kombinacích léků s potravinami)
23:00 – Nanokam (unikátní výlet do biodiverzity)

Předsálí a přilehlé prostory (v průběhu celé akce)

 • Kampak až doletí (velký balónkový experiment)
 • VIDA! ochutnávka zábavné vědy (zážitky z objevování pro všechny věkové kategorie z dílny nového brněnského vědecko-zábavného parku VIDA!, jehož otevření se uskuteční již v dohledné době)
 • Laboratorní a zájmové druhy hmyzu (ukázky chovů laboratorních a zájmových druhů hmyzu: bourec morušový + hedvábnictví, octomilka jako genetický model, zavíječ voskový, pakobylky, tropičtí zlatohlávci)
 • Poznávačka rostlin nejen pro chytré telefony (demonstrace aplikace pomocí tabletu určená pro zapamatování si běžných druhů cévnatých rostlin České republiky)
 • Chráněná území Brna a okolí (přednášky o brněnských chráněných územích a vzácných druzích květeny, bližší popis vybraných druhů, diskuze s návštěvníky, krátké soutěže/kvízy o chráněných lokalitách v Brně)
 • GO – hra nekonečných možností (výuka deskové hry GO, lektoři vysvětlí a zahrají si s vámi)
 • Experimenty s ekonomy a politology (skupinové hry, které napoví, jakým způsobem se rozhodujeme v různých situacích, které důvěrně známe z běžného života. Bude se naše rozhodnutí lišit – a jak – změní-li se vnější motivace či podmínky? Z experimentů si můžete odnést drobné výhry a možná nejedno překvapení)
 • Žonglérská dílna (výuka žonglování aneb „jak na to“, výroba žonglérských míčků)
 • Hrajeme a zpíváme s vědci (cimbálová muzika Spolek odvážných)

Pozorovatelny (v průběhu celé akce)

 • Milujeme vědu (prezentace vědecko-populárního portálu Masarykovy univerzity veda.muni.cz, promítání seriálu Badatelna, soutěž o trička Milujeme vědu)
 • Pozorování hvězdné oblohy (za jasného počasí)
 • Prohlídka observatoře a dalekohledů Masarykovy univerzity (za příznivého počasí)

Před budovou

 • 21:00 – Světelná žonglérská show
 • 22:45 – Ohňová žonglérská show

2) Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (Kotlářská ul.)

Zajímavý program pro milovníky a příznivce experimentů a poznání různých vědeckých oblastí počínaje školáky. Večer strávený uprostřed praktických úkolů, soutěží a kvizů pro všechny, kteří se chtějí pobavit a něco zajímavého dozvědět. Zveme rovněž k poslechu rockové kapely a k návštěvě skleníků botanické zahrady v noční atmosféře.

Botanická zahrada PřF MU (18:00 – 22:00 hod.)

 • Prohlídka skleníků botanické zahrady (samostatná prohlídka skleníků s možností dotazů k přítomným odborníkům)
 • Klíšťata, jak je znáte a neznáte (stanoviště ve skleníku, prezentace nebezpečných chorob přenosných na člověka, mikroskopování, informace a odpovědi na dotazy návštěvníků)
 • U čmeláka Aninky (stanoviště ve skleníku, ukázky živého chovu domácích čmeláků, informace a odpovědi na dotazy návštěvníků)
 • Co nám vyprávějí rašeliniště (Co si rašeliniště pamatují a jak se na nich žije? K čemu masožravky potřebují hmyz? Jsou rašeliniště nebezpečná, a kde na ně můžeme narazit? Historie a současnost, práce s mikroskopem, kvíz a praktické ukázky nejen pro děti)
 • Hudební vystoupení skupiny Silver Plate Puppies (vystoupení rockové kapely v prostoru před skleníky, v případě nepříznivého počasí ve skleníku)

Budova č. 3 (Geologie) – učebna 1. patro

 • Cesta časem půl miliardy let zpátky – geologie Brna a okolí (víte, na čem stojí Špilberk a Petrov? Kolikrát bylo v prostoru Brna moře? Žili zde také dinosauři? Na jakých horninách stojí část města, ve které žijete? Na území Brna a jeho blízkého okolí lze sledovat vyvřeliny staré více než půl miliardy let, ale také usazeniny dávných pouští, hlubokých i mělkých moří nebo sedimenty uložené větrnými bouřemi v dobách ledových. Vždy v celou hodinu proběhne čtvrthodinová přednáška s přehledem geologie Brna a na ni bude navazovat kviz s dotazy. Nejlepší odpovědi budou odměněny vzorky minerálů a hornin. Pomůžeme vám také s určením vašich sběrů nebo si je můžete prozkoumat pod stereomikroskopem.)
 • Prezentace evropských vědeckých projektů

Venkovní areál mezi budovami č. 3 a 11

 • Klondike na Kotlářské (Přijďte se naučit a vyzkoušet si techniku rýžování zlata. Zlata bude pro všechny dost! Prozradíme vám také, kde se zlato v České republice vyskytuje a kam si pro něj dojít s rýžovací pánví.)

Budova č. 5 (Geografie) – suterén (vchod z boku) a učebny přízemí a 1. patro

 • Svět elektronovýma očima (jedinečná příležitost podívat se na svět, který nám příroda tají – několikanásobným zvětšením v elektronovém mikroskopu uvidíte nejen krystaly a mikrofosílie, ale i věci z každodenního života. A pokud si ve 20.30 hodin přinesete nějaký šperk třeba po babičce a zajímá vás, jaký je v něm kámen, rádi vám ho určíme.)
 • Záhady vnímání prostoru (prezentace map jako prostředku pochopení prostoru a odlišností jejich používání. Součástí prezentace jsou ukázky pokročilých technologií eyetrakingu – ovládání obrazu pomocí očí, 3D vizualizace apod. Část programu proběhne formou jednoduchého kvízu o ceny s kartografickou tematikou pro děti i dospělé. Pro nejmenší účastníky jsou připraveny omalovánky, puzzle apod. Součástí je prezentace části mapové sbírky Geografického ústavu.)
 • Mladí vědci v Antarktidě (nejzajímavější poznatky z antarktické stanice – výstava materiálu dovezeného z Antarktidy, ukázky oblečení a další výbavy polárních výzkumníků, videoprojekce autentických videí, přednáška na téma česká věda v Antarktidě, kvízy o drobné ceny s polární tematikou, aktivity pro nejmenší a žáky ZŠ – kreslení a poznávání druhů tučňáků, mikroskopování, ukázky biologických pokusů aj.)
 • Hrdinové cizích jazyků (prezentace moderních přístupů k výuce cizích jazyků – angličtina, němčina, francouzština, španělština a ruština pro všechny věkové kategorie s využitím informačních technologií i dalších kreativních metod a postupů; interaktivní jazykové hry prezentace využití ICT v jazykovém vzdělávání, jazykové soutěže, vědomostní hry a znalostní kvízy, simulace moderní jazykové výuky a testování, prezentace aktivit Centra jazykového vzdělávání MU)
 • Prezentace evropských vědeckých projektů

Budova č. 6 (Fyzika), suterén, chodba a učebna v přízemí, učebna 1. patro

 • „Čtyři živly, čtyři skupenství“ aneb netradiční fyzikální experimenty (trvalá instalace několika stanovišť – experimentálních stolů, na kterých budou opakovaně po celou dobu akce prováděny fyzikální experimenty s komentářem s možností částečné interaktivity publika)
 • Kouzlo světla (ukázky elektrických výbojů v plynech a jejich světelných efektů, populární přednášky o plazmatu a jeho studiu při zvýšené gravitaci, elektronické pexeso s motivy elektrických výbojů o ceny, luštění světelných šifer s cenami pro úspěšné luštitele aj.)
 • Prezentace evropských vědeckých projektů

Budova č. 8 (Matematika) – učebny v přízemí

 • Matematika není nuda aneb Co vše jste možná ani netušili (Náhoda kolem nás, Vězňovo dilema, Zábavná topologie, Kilimanjaro – jak život potkal matematika… Demonstrační vědecké ukázky, přednášky a interaktivní hry pro širkou veřejnost)
 • Genomat – genetický stroj času (10 příběhů, 10 „co by, kdyby“… Jak by vypadal dnešní genetický svět, kdyby do naší historie zasáhla náhoda? Návštěvníci mají možnost se v průběhu cca 20 minutového programu stát součástí dějin genetiky a molekulární biologie a přímou interaktivní formou objevit, jak by vypadal dnešní vědecký svět nebýt mnoha náhod či nečekaných překvapení)
 • Genetické vystřihovánky a omalovánky (zájemci si vystříhají, seřadí a nalepí lidské chromozomy tak, jak to dělají genetici, když chtějí zjistit nějakou genetickou odchylku; chromozomy si účastníci nakonec mohou také vybarvit podobně, jako v praxi umožňuje jedna z používaných metod)
 • EXPO 2014 aneb expozice člověka v dnešním světě (Rady pro dobré hospodyňky, To kdyby Fleming tušil, Mrtvá ryba, taky ryba, Nápojový lístek, Věda v domácnosti a mnohá další odhalení z oblasti toxických látek v životním prostředí formou instalovaných expozic, demonstračních ukázek a řešení zábavných vědeckých úloh včetně možnosti konzultací s vědci z pracoviště RECETOX).
 • Cytochromy aneb Jak si naše tělo poradí s molekulami léků? (praktické seznámení se základy farmakokinetiky a problematikou cytochromů formou her a vědomostních kvízů, např. o ne/bezpečném kombinování léků či o kombinacích léků s potravinami, praktické představení dalších vybraných témat z chemoinformatiky – zpracování molekuly v počítači, návrh nových léči aj.)
 • Skrytý život pod hladinou (demonstrace živých vodních bezobratlých v akváriích, pod binokulární lupou a pod mikroskopy, tvorba nativních preparátů, určování vodních bezobratlých, soutěž v lovu vodních bezobratlých, vědomostní kvíz)
 • Hrátky s tekutým dusíkem a/nebo kuchyňská izolace DNA z banánu (ukázka práce s tekutým dusíkem – zmrazování květin, ovoce, míchání s vodou – umělá mlha apod.; jednoduchá izolace DNA z banánu – výsledkem je okem viditelná vysrážená DNA, pokus mohou provádět sami diváci)
 • Prezentace evropských vědeckých projektů

Budova č. 11 (Geologie) – suterén

 • Určování nerostů ve sbírkách minerálů, hornin a fosílií (přijďte se kochat unikátními exponáty vystavenými ve sbírkách Ústavu geologických věd. Kromě toho, že si budete moci prohlédnout více jak 11 tisíc minerálů a více jak 5 tisíc paleontologických nálezů, vás během několika minut naučíme určovat nerosty podle základních znaků, fyzikálních vlastností – např. magnetismus a přirozená radioaktivita, a také podle neuvěřitelných barev pod UV zářením.)

3) Fakulta informatiky Masarykovy univerzity (Botanická ul.)

Jedinečný program se spoustou her a soutěží určený malým i velkým vyznavačům světa nejmodernějších informačních a komunikačních technologií a unikátních zobrazovacích metod.

Přízemí fakulty, posluchárny a laboratoře

 • Interaktivní prostor (ukázky různých interaktivních aplikací, do kterých se návštěvníci sami zapojí a vyzkouší si nové technologie – projekce real time pomocí zařízení Kinect, výroba taumatropu včetně výkladu o optických hračkách a vzniku animovaného filmu, talking tree project – mluvící krabičky, interaktivní hry pro děti předškolního věku, fotografování ve fotoateliéru, promítání videí a animací)
 • Virtuální svět (ukázky práce ve virtuálním prostoru, alternativní vstupní zařízení a jejich využití vč. možnosti si vše vyzkoušet, 3D tisk, demonstrace a vysvětlení řešení podstaty vědeckých úkolů, vědomostní kvíz)
 • Počítačová bezpečnost – bezpečnost v ICT (demonstrační ukázky bezpečnosti bezdrátových senzorových sítí, bezpečnost elektronických cestovních pasů, interaktivní počítačové hry)
 • Pixeliště (videoprojekce, interaktivní ukázky zpracování obrazu na počítači, tematické hry pro děti, znalostní kvíz)
 • Mé počítače mi rozumějí (demonstrační ukázky, možnost vyzkoušet si software pro zpracování přirozeného jazyka – slovníky, speciální slovníky, znalostní báze, programy pro větný rozbor, hry s hádáním slov, charakteristiky textu, charakteristiky autorů, vizualizace jazykových dat aj.; ukázky se týkají češtiny, ale také světových i „exotických“ jazyků; skládačky, luštění textů v neznámém jazyce)
 • Nukleus (speciální projekce – návštěvníci vstoupí do třímetrové kostky a nechají se obklopit video a audio projekcí)
 • Využití informatiky v běžné lékařské praxi (prezentace možností současné bioinformatiky na poli diagnostiky různých onemocnění s výhledem na jejich aplikace do velmi blízké budoucnosti – tzv. personalizovaná medicína)
 • Jak hledat beze slov (ukázky aplikací pro vyhledávání podobností, možnost interaktivního vyzkoušení rozpoznávání a hledání podobného pohybu nasnímáním 3D pohybu účastníka, detekce obličeje, vyhledávání nahodilých obrázků na základě jejich podoby, puzzle pro nejmenší)
 • Natoč se sám (demonstrace natáčení s klíčováním v HD kvalitě – natočte si vlastní krátký spot s pozadím!)
 • To nejlepší z filmových festivalů Fakulty informatiky MU (od 19:30 hod. komentované pásmo nejlepších studentských filmů z čtrnáctileté historie filmových festivalů Fakulty informatiky MU)
 • Prezentace evropských vědeckých projektů
 • 4) Mendelovo muzeum (Mendlovo nám. 1a – areál Augustiniánského opatství)

  Individuální bezplatná prohlídka Mendelova muzea Masarykovy univerzity pro malé i velké návštěvníky.

  zpět

ZÁŠTITY

Logo MŠMT Logo Europe Direct Logo OSN Logo VVI Logo CT

PARTNEŘI

Logo partnera Logo partnera Logo partnera

NOVINKY

Noc vědců 6.10.2017

Do letošní přípravy NV 2017 se zapojilo 23 organizátorů a přípravy akcí po celé ČR jsou v plném proudu. Těšíme se na letošní ročník, který mj. mediálně zaštítila Česká televize.

3.10.2017 7.15

Příprava ročníku 2017 v plném proudu

Záštity nad letošním ročníkem převzali již tradičně MŠMT, OSN a ZEK a letos také poprvé Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace.

1.6.2017 12.47

ARCHIV NOVINEK