NOC VĚDCŮ

Brno – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Program Noc vědců – 25.9.2015:

Noc vědců se uskuteční dne 25. září 2015 v době od 18.00 do 24.00 hod. v budově Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysokého učení technického v Brně na ulici Technická 12, Brno. Představí se jednotlivé ústavy Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, dále výzkumné centrum CEITEC (Středoevropský technologický institut) a Ústav přístrojové techniky AV ČR, kteří v rámci programu populární a interaktivní formou přiblíží své vědecké a výzkumné aktivity. Tím umožní návštěvníkům, kteří se budou moci do celého procesu aktivně zapojit, nahlédnout do světa vědy a poznání z oblasti elektrotechniky, pokročilých materiálů a technologií, elektronové mikroskopie, atd.. Cílem celého programu je atraktivní, populární formou soutěže seznámit širokou veřejnost s principy fyzikálních, elektrických jevů a technickými aplikacemi a tím zpopularizovat vědu a výzkum. Důležitou součástí bude také představit vědce, kteří za jednotlivými vědeckými a výzkumnými aktivitami stojí. Nemá tedy jít o prohlídky expozičních prostor, ale o zprostředkované setkání široké veřejnosti s vědci a umožnit jí nahlédnout do pozadí jejich života a práce pokud možno zajímavým způsobem a ukázat, že vědci jsou také lidé všestranní s mnoha dalšími zálibami a koníčky.

Seznam připravovaných exponátů:

 • Fluorescence pod UV světlem – kreslení pro malé návštěvníky pod UV světlem speciálním inkoustem, zviditelnění razítka, kontrola pravosti bankovek,
 • Laserové difrakční obrazce – rozštěpení laserového paprsku na vlasu návštěvníka, promítání difrakčních obrazců,
 • Zviditelnění IR světla mobilem – návštěvník vlastním mobilem zviditelní infračervený obrazec, který není pouhým okem viditelný,
 • 3D polarizační projekce – návštěvníci uvidí sami sebe ve 3D pomocí polarizačních brýlí,
 • Termokamera – návštěvníci se podívají na svůj vlastní teplotní reliéf. Malí návštěvníci se následně skryjí pod speciální fólií jako pod pláštěm neviditelnosti a z obrazu termokamery zmizí,
 • Chromatografie fixu – chromatografie barviva fixu na filtračním papíře,
 • Vizualizace elektroforetického gelu – vizualizace gelu pod UV světlem před a po ozáření, porovnání rozdílů,
 • Kapilární elektroforéza – návštěvníci si sami vyzkouší nanesení gelu s DNA do jamek čipu pomocí pipety,
 • Mobilní laboratoř určená k rychlé bezkontaktní prvkové analýze povrchů předmětů v průmyslových provozech i v terénu pomocí laserového pulzu,
 • Smartphonem ovladatelný inteligentní systém osvětlení,
 • Velký ukázkový solární panel s výřezy jednotlivých solárních bloků,
 • Měření spektra a chromatičnosti světelných zdrojů,
 • Přístroj pro ireverzibilní elektroporaci rakovinových buněk, Ukázka účinků vysokonapěťových impulsů na organické struktury, přístroj generující pulzy 5kV 100A o délce 100us byl vyvinut pro FN Brno a slouží k experimentální léčbě rakoviny.
 • návštěva Vědeckotechnického parku profesora Lista.

A mnoho dalších zábavně populárních naučných her a soutěží, vše pro širokou veřejnost a zejména rodiny s dětmi.

zpět

ZÁŠTITY

Logo MŠMT Logo Europe Direct Logo OSN Logo VVI Logo CT

PARTNEŘI

Logo partnera Logo partnera Logo partnera

NOVINKY

Noc vědců 6.10.2017

Do letošní přípravy NV 2017 se zapojilo 23 organizátorů a přípravy akcí po celé ČR jsou v plném proudu. Těšíme se na letošní ročník, který mj. mediálně zaštítila Česká televize.

3.10.2017 7.15

Příprava ročníku 2017 v plném proudu

Záštity nad letošním ročníkem převzali již tradičně MŠMT, OSN a ZEK a letos také poprvé Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace.

1.6.2017 12.47

ARCHIV NOVINEK