NOC VĚDCŮ

Brno – VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Program Noci vědců 30. 9. 2016:

Program připravují:

 • Fakulta chemická
 • Fakulta strojního inženýrství
 • Fakulta stavební
 • Fakulta architektury
 • Fakulta informačních technologií
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
 • Ústav soudního inženýrství

Fakulta chemická

Purkyňova 118, Brno (zastávka Technologický park – konečná tram. 12)

Letošní program je rozdělen do tří sekcí:

 

I. Program na stanovištích (průběžně po celou dobu akce):

 • Víš, co piješ? Přijďte si otestovat vlastní vzorek vody! Na Fakultě chemické Vám zkontrolujeme, jak jste si umyli ruce a také otestujeme kvalitu přinesené vody! Během chvilky vám stanovíme obsah dusičnanů, dusitanů a železa, hodnotu pH a vodivosti, případně koncentraci amonných a chloridových iontů.
 • Alergenní látky v potravinách. Víte, jaké typy alergenů se vyskytují v potravinách, jaký je rozdíl mezi potravinovou alergií a potravinovou intolerancí, jak se značí alergeny na etiketách potravin nebo co to jsou bezlepkové a bezlaktózové potraviny? Přijďte se podívat na náš stánek!
 • Bezpečnost a kvalita potravin – výrobků společnosti Penam, a. s.Zjistíte, jak na vaše zdraví působí Večerní chlebík, Sporty chléb a výrobky z řady Ze srdce sladké.
 • Netradiční (nebo jen zapomenuté?) druhy ovoce. Ukážeme vám využití plodů současných nově vyšlechtěných odrůd původního českého planě rostoucího drobného ovoce nebo drobného ovoce, které bylo do našich krajů dovezeno a lze je zde úspěšně pěstovat (muchovník, zimolez, aj.)
 • Brno – město na pláži. Na naší pláži vám představíme bezpečné stavební materiály. Přijďte se podívat, jaké vlastnosti mají  nové moderní cihly, které vynikají zejména izolačními vlastnostmi. Díky těmto materiálům není potřeba postavené domy dodatečně zateplovat.
 • Laboratoř kovů a koroze zvyšuje vaši bezpečnost každý den. Díky výzkumu pro průmyslové společnosti pomáhá laboratoř zvyšovat efektivitu i bezpečnost provozů a produktů v celé řadě podniků. Přijďte se dozvědět o využití hořčíku a hořčíkových slitin v současnosti a budoucnosti, podívat se do mikro a nanosvěta pomocí elektronové mikroskopie a zamyslet se nad přínosem vědců společnosti.
 • Bezpečnostní a ochranné prvky aneb co vše kolem nás „chrání“ luminiscence? Přijďte se k nám podívat na praktickou ukázku fluorescenční ochrany nejen bankovek, dokladů či jízdenek MHD, ale i nás před různými nehodami.
 • Materiály pro balistickou ochranu. Ochranou jednotlivců před střelami do určité ráže nemusí být jen klasické pevné materiály, ale mohou ji zabezpečit i kompozitní materiály na bázi syntetických polymerů. Přijďte se podívat na vzorky těchto materiálů, které mohou zachránit život.
 • Podmaňme si statickou elektřinu. Jak statická elektřina vzniká, čím je nebezpečná a jak ji můžeme indikovat a změřit? Myslíte, že ji můžeme jednoduše eliminovat nebo využít?
 • Tradiční chemické pokusy. Ukázky řady efektních, ale i poučných pokusů jak z laboratoře, tak z každodenního života.
 • Zábavné pokusy. Realizováno studenty SPŠ chemická, Brno.
 • Hluk zabiják. Dozvíte se, proč je hluk nebezpečný a vyzkoušíte mnoho zajímavých pokusů z akustiky. Zájemci si mohou v tvořivé dílně vyrobit netradiční zdroje zvuku. (Realizováno žáky ze ZŠ Novolíšeňská, Brno).
 • Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. Názorně ukážeme, jak správně hasit vznícený olej (při příznivém počasí v 19:00 a 20:30 hod), prohlédnete si výstroj a výzbroj současného hasiče i cisternovou automobilovou stříkačku a její vybavení – to, co hasiči u zásahů nejčastěji používají.
 • Chemické i jiné soutěže a minikvízy i pro malé návštěvníky. Program složený z malých soutěží a chemických pokusů připravený pro širokou veřejnost, včetně dětí

 

II. Exkurze do laboratoří (pouze v konkrétních časech, na něž je nutno si rezervovat místo):

 • Co můžeme udělat pro bezpečnější pobyt na slunci? Popíšeme a ukážeme techniky měření UV záření, měření UV filtru brýlí, reakce varovných proužků na světlo a také ukázky tisku varovných proužků materiálovou tiskárnou. K dispozici budou i vzorky varovných proužků. Začátky v 18:30, 19:30, 20:30 a 21:30 hodin.
 • Vývoj nových zařízení pro využití v organické elektronice. Ukázky vývoje nových materiálů vykazujících fluorescenci v roztoku i v pevné fázi (výstražná znamení), využití materiálů vykazujících elektroluminiscenci pro OLED zařízení a další. Také Vám ukážeme, jak se tiskne senzor pro monitorování činnosti srdečních buněk. Začátky v 18:30, 19:30, 20:30 a 21:30 hodin.
 • Plazma v laboratoři aneb jak na čtvrté látkové skupenství. Ukážeme vám různé druhy výbojů ve vakuu, v plynech i v kapalinách. Nejmodernější diagnostické metody nám napoví, co se ve výbojích děje, ale zkusme je využít třeba pro diagnostiku vašeho dechu. Začátky ve 20, 21 a 22 hodin.
 • Požární bezpečnost plastů. Ukázka hoření plastů a tepelně izolačních polymerních pěn používaných ve stavebnictví, význam reakce plastů na působení ohně v praktickém životě. Také Vám ukážeme, co znamenají pojmy jako ohnivzdornost, nehořlavost a samozhášivost polymerních materiálů. Začátky v 19, 20, 21 a 22 hodin.
 • Migrace látek z obalů potravin. Jak se sleduje migrace látek z obalů do potraviny, jaké organické a anorganické látky mohou přecházet z obalu do potraviny, co to jsou poživatelné obaly, co dělat s použitými obaly – to vše a více se dozvíte v naší laboratoři. Začátky v 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00 a 22:30 hodin.

POZOR! Vzhledem k omezené kapacitě laboratoří je nutné si rezervovat místo – zájemci se mohou hlásit u vstupu na recepci.

 

III. Populárně vědecké prezentace zajímavých témat v posluchárnách (pouze v konkrétních časech):

 • 18:30 – Jak postupovat v případě vzniku požáru v domácnosti nebo při požáru v automobilu? Jak postupovat v případě vzniku dopravní nehody? Kpt. Mgr. Pavla Pražáková (Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje) zodpoví nejen tyto otázky.
 • 19:00 – Bezpečnost a kvalita potravin ve společnosti PENAM, a. s. Ing. Alice Váchová (Penam, a. s.). Malý pohled do zákulisí výroby vašich oblíbených pekařských výrobků.
 • 19:15 – (Ne)bezpečnost chemických reakcí. Ing. Pavel Stehlík (Teva Czech Industries, s.r.o). Přiblížíme Vám typy reakcí, při kterých se uvolňuje nejvíce tepla a co se stane, pokud není teplo řádně odvedeno. Společnost Teva Czech Industries, která je jedním z největších celosvětových výrobců léčiv, provozuje ve svých výrobách řadu exotermních reakcí. Společnost si je plně vědoma rizik chemických reakcí a proto má nastavený systém řízení nebezpečí u chemických reakcí, který vychází z mezinárodně uznávaných postupů navržených dle Institutu chemického inženýrství (IChem). Seznámíme Vás s tímto systémem i významnými historickými událostmi, které měly často fatální následky.
 • 19:30 – Co můžeme udělat pro bezpečnější pobyt na slunci? MUDr. Veronika Wertzová, Ph.D. (LF UK v Hradci Králové). Seznámíme Vás s riziky pobytu na slunci, následky popálení a návodem, jak se jim vyhnout i s pomocí speciálních varovných proužků.
 • 19:45 – Léčiva přírodní i syntetická. Ing. Ladislav Cvak, Ph.D. (Teva Czech Industries, s.r.o). Historie léčiv od přírodních látek první generace (alkaloidy a jiné látky izolované z rostlin) přes látky syntetické a přírodní látky druhé generace (antibiotika a další látky produkované mikroorganismy) až po moderní bioléčiva, které produkuje moderní biotechnologie (rekombinantní proteiny).
 • 20:00 – Hrozí lidstvu hladomor? PhDr. Miroslav Hrstka, Ph.D. (FCH VUT v Brně). Počet lidí na Zemi dramaticky roste, v roce 2050 se přiblíží 10 miliardám. Pokud by stoupaly výnosy základních zemědělských plodin tak jako dosud, pak bude kolem roku 2050 chybět 28 % světové produkce rýže, 30 % světové sklizně pšenice a 23 % sklizně sóji. Potenciál klasického šlechtění se již vyčerpal a zemědělské půdy ubývá. Jedinou cestou, jak zvýšit produkci potravin, je zvýšit intenzitu fotosyntézy. Tato přednáška pojednává o mechanismu fotosyntézy, ukazuje její slabé místo a nastiňuje možnosti zvýšení intenzity fotosyntézy metodami genového inženýrství.
 • 20:15 – Pokud bezpečnost selže, na následky je tu náš hydrogel. Ing. Filip Mravec, Ph.D. (FCH VUT v Brně). Přijďte se podívat na pokroky v hojení ran pomocí hydrogelů z dílny FCH VUT.
 • 20:30 – Je voda základ života? Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (FCH VUT v Brně). Dozvíte se, jaký je význam vody pro život všech organismů žijících v biosféře, jak je možné posoudit jakost a kvalitu zdrojů pitné vody a jaký význam mají čistírny odpadních vod pro vodní ekosystémy.
 • 20:45 – Hořčík a hořčíkové slitiny – je jejich použití bezpečné? Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D. (FCH VUT v Brně). O využití hořčíku a hořčíkových slitin v minulosti, současnosti a budoucnosti, ukázka mikro a nano světa pomocí elektronové mikroskopie a také důkaz toho, proč jsou vědci důležitější než dnešní „celebrity“.
 • 21:00 – Statická elektřina. Mgr. Věra Mazánková, Ph.D. (FCH VUT v Brně).

 Fakulta strojního inženýrství

Místo konání: Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno

Odborná témata, výsledky vědeckých týmů i netradiční pokusy pro malé i velké vědátory. To je Fakulta strojního inženýrství v Technickém muzeu v Brně.

 • „Je Slunce hrozbou pro naši civilizaci aneb pravděpodobnost výskytu extrémních jevů.“ V čase 20:00 – 20:45 hod. přednáší prof. Miloslav Druckmüller, český matematik, fotograf a profesor na Fakultě strojního inženýrství.  Jeho nejznámějším přínosem jsou revoluční snímky sluneční koróny při úplných zatměních Slunce.
 • TAJNÝ TEXT?  Zajistit bezpečnost textů nám pomáhají šifry. Ponoř se s námi do tajů kryptologie.
 • I pilot formule myslí na svou bezpečnost. Dokážeš bezpečně projet závodní trať ve formuli, kterou sestavili mladí brněnští strojaři?
 • Bezpečnost dronů je velmi diskutované téma? Představujeme balistický záchranný systém Galaxy GBS 10, který umožňuje záchranu dronu i v extrémně nízké výšce letu.
 • V prostředí VIRTUÁLNÍ RELITY umíme vyhodnotit bezpečnost nového výrobního stroje.  Speciální brýle Tě přenesou do (NE)SKUTEČNÉHO světa konstruování.
 • Netradiční pokusy s lasery i silnými magnety. Pomocí dvojlomu ukážeme napětí v konstrukcích, i odkud se bude šířit lom.  Fyzika nás baví!
 • Cítíš se bezpečně v dopravních prostředcích či s hlavou v oblacích na rozhledně z kovové konstrukce? Zabýváme se analýzou strojních součástí a konstrukcí, abychom nehodám předcházeli, či jejich riziko a dopad minimalizovali.
 • Biomechanika je dobrý pomocník při návrhu endoprotéz, implantátů, fixátorů nebo náhrad a při posuzování jejich bezpečnosti. Medicína dnes dokáže takřka zázraky: Umí vyměnit lidský kloub, nahradit chybějící zuby či celé kusy lebky nebo zpevnit zlomené kosti a urychlit tak jejich hojení. Jsou však tyto zásahy lidské ruky do stavby těla (byť vedené dobrými úmysly) bezpečné? Nemůže se třeba umělý kloub v těle poškodit, zubní implantát zlomit a napáchat tak víc škody než užitku? Odpovědi na tyto z velké části technické otázky poskytuje právě biomechanika, jejímiž mocnými nástroji jsou mj. modelování a výpočty metodou konečných prvků.
 • Bezpečnost konstrukcí před nežádoucími vibracemi. Vibrace způsobují nebezpečné jevy v konstrukcích a můžou způsobit i jejich destrukci. Vliv vibrací se zvyšuje v oblastech rezonance. Správně navržená konstrukce je bezpečná z hlediska vlivu vibrací.
 • Vlastnosti materiálů hrají zásadní roli v bezpečnosti a zabezpečení věcí kolem nás. Na příkladech si ukážeme, jak důležitou roli může hrát teplota při konstrukci mostů nebo pojistek. Podíváme se, jestli lano opravdu splňuje parametry uvedené při nákupu a podrobíme ho tahové zkoušce.
 • Mobilní roboti se pomalu stávají běžnou součástí našich inteligentních domácností. Jak je to s jejich bezpečností? Jaké algoritmy zajistí, že nám mobilní robot neublíží?

Fakulta stavební

Veveří 95, Brno

 • ÚDiF neboli Úžasné Divadlo Fyziky Vám představí fyzikální a chemické zákony naprosto úžasným způsobem
 • Vyzkoušíte si pracovní pomůcky stavaře. A vůbec. Naši studenti Vás seznámí s tím, jak to žije na stavárně.
 • Na nejmenší návštěvníky čeká soutěž o čokoládové vajíčko. Na každém ústavu, který máte na letáčku můžete získat jedno razítko. Máš alespoň čtyři a je Ti méně než deset? Vajíčko je Tvoje 😉

http://www.stavarnabrno.cz/noc-vedcu/

KNIHOVNICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Jak se dnes studuje? V Knihovnickém informačním centru se seznámíte s moderně vybavenou vysokoškolskou knihovnou a studovnou.

TECHNOLOGIE HMOT A DÍLCŮ

Kolik toho stavební materiály vydrží? Praktická ukázka destruktivních zkoušek stavebních materiálů, zejména betonu a výrobků z něj vyráběných.

Poznáš co to je? Ukázka použitelnosti rastrovacího elektronového mikroskopu při studiu různých stavebních a nestavebních materiálů a zvětšení až 100 000x.

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Překonáte svým hlasem hladinu 100 dB? Jak uvařit pomocí Slunce? Co je tepelný most? Jak hlasitou hudbu si pouštíte do sluchátek? To vše se dozvíte i prakticky vyzkoušíte v laboratoři Ústavu technických zařízení budov.

ARCHITEKTURA

Jak začíná architekt? Jak se kreslí zátiší? Lidská kostra? Svalovec?

Nahlédnete do projektů ateliérové tvorby. Vyzkoušíte si kreslení u stojanu. Modelování z hlíny.

Na Ústavu architektury shlédnete výtvarné práce studentů, ateliérové projekty i diplomové projekty absolventů fakulty.

VODNÍ STAVBY

V laboratoři Ústavu vodních staveb uvidíte proudění vody na modelu řeky Opavy s jezem.

S jakými záludnostmi vody musíme počítat při navrhování staveb? To Vám názorně předvedeme na dalších zajímavých modelech.

GEOTECHNIKA

Není kámen jako kámen. Čeká Vás prohlídka sbírky minerálů, hornin, stavebního a dekoračního kamene.

V laboratoři Ústavu geotechniky si můžete sami vyzkoušet modelování přírodních procesů vedoucích k haváriím staveb a shlédnout videa s touto tématikou.

GEOGÉZIE

Co je „TUBO“? GPS stanice (Technical University BrnO), která vznikla přestavbou původní astronomicko-geodetické observatoře fakulty. Z této stanice Ústavu geodézie Vám nabídneme jeden z nejhezčích pohledů na město Brno.

AdMaS – Purkyňova 139, Brno

 • Co je uvnitř? Ukázka rentgenové počítače tomografie.
 • Ďábel se skrývá v detailech – možnosti elektronové mikroskopie.
 • Nic není tak horké, jak se to uvaří – fotokoutek s termokamerou.
 • 3D skenování pro bezpečnostní simulátory.
 • Už jsi viděl „Google“ auto zevnitř? – mapovací vozidlo a kouzla 3D modelů.
 • Jak vyrobit dvojníka? – Velkoformátová 3D tiskárna v akci.
 • Skutečně poctivého nepálí? Požární pece a simulace pohybu lidí v panice.

http://www.admas.eu/aktuality/noc-vedcu-v-centru-admas/

Fakulta architektury

Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno

Prezentace, přednášky, videa a animace, výukové metody architektury pro děti a mládež

 •  18:00 – 23:00 hod. galerijní sál a předsálí: animační program Ústavu experiment. tvorby, Ústavu zobrazování, Ústavu urbanismu, 3D projekce, video v architektuře, nové formy, prostorové modely, výstava studentských prací
 • 19:00 – 21:00 hod. přednáškový sál a předsálí:  prezentace Ústavu stavitelství, Ústavu prostorové tvorby, Ústavu teorie přednášky na téma Bunker Archeology Land Scape, Mosty – nejen konstrukce, Struktivní model a 3D animace výstava studentských prací

 

Fakulta informačních technologií

Božetěchova 1/2, Brno

 •  Jak zajistit bezpečnost počítačových sítí? Ukázka využití moderních akceleračních karet v monitorování a zvyšování bezpečnosti 100Gb sítí, nástroj pro forenzní analýzu počítačové sítě a vizualizaci zachyceného síťového provozu
 • Bezpečnost hesel a autentizace. Návštěvníci budou mít zašifrovat si dokument vlastním heslem a naše stroje provedou “GPU akcelerované lámání hesel” a dokument odšifrují. Návštěvníci si mohou také vyzkoušet na poskytnutém PC funkční 2 faktorovou autentizaci, což je bezpečná náhrada dnešní SMS autentizace. Přijďte si to vyzkoušet.
 • Jak roboty řídit nebo je naučit, co mají dělat? Návštěvníci budou mít možnost si vyzkoušet řízení a práci se záchranářským robotem RUDA nebo si vyzkoušet naučit dvourukého servisního robota PR2 uchopovat objekty a spolupracovat s operátorem. Už jste si někdy vyzoušeli naprogramovat robota? Přijďte si to pomocí “Lego Mindstorm” vyzkoušet.
 • Identifikace osob pomocí biometrie. Návštěvníci uvidí ukázky moderních metod využívaných v daktyloskopii (snímání otisků prstů, např. ověření živosti prstů) nebo aplikaci pro simulaci pozice obličeje vůči kameře a následný dopad na jeho rozpoznávání.
 • Jak efektivně analyzovat obrovské množství video záznamů? Přijďte si vyzkoušet moderní nástroj pro analýzu velkého množství zaznamenaných videí, vyhledávání a filtrování podle typu událostí, výskutu osob apod. Přijďte se podívat na nový automatický systém pro sledování dopravy na dálnici, který s vysokou přesností měří rychlost vozidel nebo vyhodnocuje typ vozidla a který se hlavně dokáže sám zkalibrovat.
 • Simulátor dopravního letadla Boeing 737. Jedinečná příležitost usednout do kokpitu dopravního letadla Boeing 737 a vyzkoušet si let nad Moravou nebo “bezpečné” přistání.
 • Výpočetní fotografie a kouzla s obrázky – současné digitální kamery již obraz nejen zachycují, současné kamery obraz také počítají. Umožňují tak např. rozšířit hloubku ostrosti obrazu, zvýšit expoziční pružnost fotoaparátu nebo dokonce rozmazaný obraz částečně doostřit.
 • Vizualizace rozsáhlých 3D scén pomocí virtuálních brýlí. Možnost nechat se vtáhnout do virtuálníoh světa pomocí moderních virtuální brýlí s vysokým rozlišením a vidět super-kvalitní zobrazovací metody pro realistické zobrazování rozsáhlých scén v akci.
 • Muzeum výpočetní techniky. V muzeu se nyní nachází téměř padesát různých (převážně osobních) počítačů, doplňuje je asi třicítka dobových periferních zařízení, kromě toho expozice zahrnují dalších asi 60 drobných exponátů. Expozice počítačových pamětí ukazuje vývoj technologie od pamětí prvních počítačů, které u nás vznikaly koncem 50. let, prakticky až do současnosti.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Technická 12, Brno

3D televize s vysokým rozlišením – principy 3D snímání a zobrazování

bezpečná bezdrátová komunikace

antény implementované v oděvu pro bezpečnostní složky

holografie – princip a ukázky hologramů

bezdrátový optický spoj pro bezpečný přenos dat, experimentální mlžná komora

laserová závora

provoz krátkovlnné radioamatérské stanice, fonický, morse a digitální provoz, přenos obrázků, metody zabezpečení a šifrování

odposlech signálů a služeb

vyhledávání skrytých vysílačů v terénu

identifikace osob z bezpečnostních kamer

zabezpečení zboží v obchodě, bytových a nebytových prostor

prolomení a zabezpečení WiFi sítě

bezpečnost na silnicích – simulace viditelnosti chodce při osvětlení dálkovými a tlumenými světly

populární přednáška „Elektrický proud – riziko úrazu a požáru a jak se chránit“

Návštěvníci si v roli mafiánů vyzkouší obelstít detektor lži, seznámí se s novými technologiemi pro snímání otisků prstů a sami si vyzkouší analyzovat DNA.

Morpheus – prukumny mobilni robot (novinka)

Orpheus AC – vojensky pruzkumny robot

Orpheus X3 – civilni pruzkumny robot

Perseus – maly pruzkumny robot

Brontes – maly, dalkove ovladany robot

Hermes – vsesmerovy robot (novinka)

V expozici „Hračky s energií“ ze ZŠ Novolíšeňská v Brně si můžete sestavit elektrický obvod s vodivým těstem nebo si vyzkoušet zajímavé hračky s energií. Je také připravena tvořivá dílna s drobnými funkčními hračkami a soutěží.

A mnoho dalších zábavně populárních naučných her a soutěží, vše pro širokou veřejnost a zejména rodiny s dětmi.

Ústav soudního inženýrství

Purkyňova 118, Brno

I. Program na stanovištích (průběžně po celou dobu akce):

 • Vidíš mě? Ukázka viditelnosti různě oblečených chodců při použití různých druhů světlometů vozidla.
 • Alkohol a drogy za volant nepatří! Aplikace brýlí simulujících různé stupně opilosti a vliv drog.
 • Bezpečně daleko? Změření bezpečné vzdálenosti stavebních konstrukcí s využitím totální stanice.
 • 3D model z fotografií? Praktické využití fotoaparátu a elektronické panoramatické hlavy.
 • Bezpečné výšky stavebních konstrukcí. Využití laserové technologie ve stavebnictví.

II. Exkurze do laboratoří (pouze v konkrétních časech, na něž je nutno si rezervovat místo):

 • Můžeme předvídat důsledky hrozeb? Modelování rizik na příkladu teroristického útoku a povodní. Začátky v: 18:30, 19:30, 20:30, 22:00 a 23:00
 • Jak reaguje tvé tělo na jízdu v automobilu? Jízda na trenažéru s měřením optických reakcí a svalové tenze. Začátky v: 18:30, 19:30, 20:30, 22:00 a 23:00.
 • Nehodové děje v dopravě. Modelování fyzikálních zákonitostí s podporou programu pro simulaci nehodových dějů. Začátky v: 18:30, 19:30, 20:30, 22:00 a 23:00.

Na exkurze do laboratoří budou prováděny rezervace v den konání akce u recepce, jelikož kapacita laboratoří je omezena!

 

zpět

ZÁŠTITY

PARTNEŘI

-->

NOVINKY

Ostrava má pod palcem Noc vědců 2018

Národním koordinátorem Noci vědců 2018 bude Ostrava! Termín Noci vědců 2018 – akceptovatelným termínem pro nás je 5.10. budeme žádat o národní výjimku. Tématem Noci vědců 2018 je 100LET ČESKÉ VĚDY Tématem NV 2019 bude EKOLOGIE

11.1.2018 15.56

Noc vědců 6.10.2017

Do letošní přípravy NV 2017 se zapojilo 23 organizátorů a přípravy akcí po celé ČR jsou v plném proudu. Těšíme se na letošní ročník, který mj. mediálně zaštítila Česká televize.

3.10.2017 7.15

ARCHIV NOVINEK