NOC VĚDCŮ

Praha – Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Program noci vědců – 6.10.2017

K letošnímu, již třináctému, ročníku celoevropské Noci vědců se připojuje i Fyzikální ústav. V průběhu Noci vědců budou v pátek 6.10. otevřeny brány našich pracovišť na Slovance, v Cukrovarnické a Dolních Břežanech, kde budete moci navštívit přednášky našich výzkumných pracovníků a na vlastní oči spatřit laboratoře, v nichž se dělá špičková věda. Máme pro vás připraveny exkurze s pokusy do našich laboratoří vhodné pro rodiny s dětmi, interaktivní exponáty a workshopy pro starší, přednášky a diskuze s vědci pro širokou veřejnost či specializovaný program pro studenty fyziky. Objevte kouzla fyziky ve světě kolem nás v neopakovatelné atmosféře nočních hodin!

Podrobné informace o programu naleznete na www.fzu.cz/exkurze-a-akce. Z důvodu omezené kapacity našich laboratoří doporučujeme rezervaci místa na exkurzích na portálu rezervace.fzu.cz. Těšíme se na Vás!

_________________

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ) se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Současný program ústavu zahrnuje šest oblastí: fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiku, fyziku plazmatu a laserovou fyziku, kterým odpovídá členění do vědeckých sekcí. FZÚ je největším ústavem Akademie věd ČR a do projektu Noc vědců se zapojí čtyři z jeho pracovišť – z hlavní budovy Na Slovance na Praze 8, ze sekce fyziky pevných látek v Cukrovarnické na Praze 6 a z laserových center ELI Beamlines a HiLASE v Dolních Břežanech.

_________________

Pracoviště Slovanka

Pod vodárenskou věží 1, Praha 8 – https://mapy.cz/s/1YS2f

TAJEMSTVÍ VESMÍRU A MIKROSVĚTA Speciální noční přednáška o vzniku a vývoji našeho vesmíru a o souvislosti raného vesmíru se zkoumáním nejmenších částic hmoty na urychlovačích.

Kapacita: 80 míst Čas: Přednáška bude začínat v 18:00 a 20:00, délka cca 1 hodina

MIKROSTRUKTURA VĚCÍ Studium materiálů bývá obyčejně považováno za dostatečně suchopárný, odtažitý a náročný obor, kterému se věnují jen specifické skupinky podivínů. Nicméně médii se poslední dobou prohnala vlna článků vyzdvihující studium tu nanokrystalů, tu lékařských stentů. Vybaveni špičkovým českým skenovacím elektronovým mikroskopem Tescan FERA3 pokusíme se návštěvníkům ukázat neočekávaně elegantní mikrostruktury zcela banálních každodenních věcí, které jsou svědectvím o umných metodách průmyslové výroby, či o efektivitě evolučních strategií. Nad víčky, skořápkami a ulitami bude dostatek prostoru i pro fyzikální podstatu používaných metod.

Kapacita: 10 míst

Čas: 18:00, 19:15, 20:30, délka exkurze cca 1 hodina

 

KOVY S TVAROVOU PAMĚTÍ V tajemné kotelně se skrývá laboratoř, kde vznikají materiály s nevídanými vlastnostmi. Jak se chovají kovy s tvarovou pamětí, k čemu je lze využít a co se v laboratoři vyvíjí bude demonstrováno jak výkladem, tak sérií pozoruhodných pokusů.

Materiály s tvarovou pamětí jsou moderní materiály vyvíjené pro své neobvyklé funkční vlastnosti, jako jsou: tvarová paměť, schopnost vyvolat mechanický pohyb či působit vratně na své okolí silou při vyvolané změně teploty, elektrického či magnetického pole. Materiály s tvarovou pamětí mohou být kovy, ale i polymery, keramiky a nejrůznější hybridní kompozity uměle vyrobené z těchto materiálů. V technických zařízeních mohou nahradit složitější zařízení jako spínače či motory, jejich ovládání je jednoduché a lze je v podstatě libovolně zmenšovat. Během krátké návštěvy budou vysvětleny principy, metody studia a technické využití jevů tvarové paměti v kovech související s tepelně řízenou martenzitickou fázovou transformací, principy aktuace pomocí magnetického pole v kovech a kompozitech, či funkce elektroaktivních polymerů. Nerozumíte některému z těchto termínů? Nebojte, vše vysvětlíme.

Kapacita: 10 míst

Čas: 18:00, 19:15, 20:30, délka exkurze cca 1 hodina

Kontakt: Míla Moudrá, tel.: 266 052 124, 606 099 528, e-mail: moudra@fzu.cz

1

Pracoviště Cukrovarnická

Cukrovarnická 10, Praha 6 – https://mapy.cz/s/21HK7

 

BUŘTY, LASERY, ATOMY – FYZIKA VŠEMI SMYSLY Chcete na vlastní kůži zažít, co obnáší fyzika? Laureát Nobelovy ceny Richard Feynman tvrdí: „Fyzika je jako sex, může přinést praktické výsledky, ale to není důvod, proč to děláme.“ My vám chceme ukázat, proč kvůli fyzice stojí za to trávit dlouhé hodiny a dny v temných laboratořích. Pokud s námi strávíte večer ve Fyzikálním Ústavu, uvidíte nejen špičkové vědecké přístroje, ale hlavně se dozvíte a vyzkoušíte, jak se s nimi doopravdy pracuje. Nečekejte sáhodlouhé odborné přednášky, ale opravdovou vědu – měření se skenovacím elektronovým mikroskopem (SEM), mikroskopem atomárních sil (AFM) a ramanovým spektrometrem, vše pod vedením vědeckých pracovníku FzÚ. Pomocí praktických experimentů odhalíte mikrostrukturu, chemické složení a elektrické vlastnosti zkoumaných předmětů. Celovečerní pětihodinový program se skládá ze tří přibližně hodinových bloků věnovaných fyzice vědecké, které dále doplní fyzika nevážná (ale neméně zábavná :) – pokusy s tekutým dusíkem, propan butanem… Pokud to počasí dovolí, opečeme si ke společnému bádání špekáčky.

Kapacita: 20 míst

Čas: 18:00 – 23:00 , rezervace povinná

Kontakt: Míla Moudrá, tel.: 266 052 124, 606 099 528, e-mail: moudra@fzu.cz

2

Pracoviště Dolní Břežany

Laserové centrum ELI Beamlines: Za Radnicí 835, 252 41 Dolní Břežany, www.eli-beams.eu/cs, 18:00-23:00

Laserové centrum HiLASE: Za Radnicí 828, 252 41 Dolní Břežany, www.hilase.cz, 18:00-22:00

Přijďte se podívat do moderních budov laserových center a poznejte laser jako unikátní zdroj světla a energie! Ocitnete se ve světě technologií využívajících ultraintenzivní a vysokovýkonové lasery, kterými budou vědci v laboratořích schopni např. urychlovat částice, vytvářet podmínky ke studiu procesů odehrávajících se v nitru obřích plynných planet nebo „fotografovat“ průběh velice rychlých chemických reakcí.

Při komentovaných prohlídkách nahlédnete do supermoderní laserové laboratoře a navštívíte experimentální haly. Ukážeme Vám, jak laser funguje, čím je laserové záření jedinečné a co mu umožnilo prosadit se v takřka všech odvětvích lidské činnosti. Představíme roli laserů v každodenním životě, v současném průmyslu i ve vědě. Setkáte se s našimi špičkovými vědci, kteří Vám přiblíží svůj výzkum i životní příběh. Vyzkoušíte si experimentování se světlem, cestování laserového paprsku laserovým bludištěm, lovení světelných mečů, nacvičíte si práci v laserové laboratoři a mnoho dalšího.

Přednášky:

18:00 – 19:00                    

Laser: supernástroj člověka 21. století – 100, ELI

Mgr. Michal Vyvlečka (HiLASE, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)

budova centra ELI Beamlines

19:30 – 20:30                    

Laserové aplikace ve všedním i nevšedním životě

Ing. Martina Žáková (ELI Beamlines, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)

Ing. Jan Brajer (HiLASE, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)

budova centra HiLASE

20:30 – 21:30                     

Femtosekundové lasery v biologii a chemii: studium dynamiky chemických procesů

Mgr. Miroslav Kloz, Ph.D. (ELI Beamlines, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)

budova centra ELI Beamlines

 

Kontakt:

ELI Beamlines: Hana Strnadová, tel.: 601 560 333, e-mail: Hana.Strnadova@eli-beams.eu

HiLASE: Tereza Hrejsemnou, tel.: 777 001 396, e-mail: tereza.hrejsemnou@hilase.cz

3

 

zpět

ZÁŠTITY

PARTNEŘI

-->

NOVINKY

Ostrava má pod palcem Noc vědců 2018

Národním koordinátorem Noci vědců 2018 bude Ostrava! Termín Noci vědců 2018 – akceptovatelným termínem pro nás je 5.10. budeme žádat o národní výjimku. Tématem Noci vědců 2018 je 100LET ČESKÉ VĚDY Tématem NV 2019 bude EKOLOGIE

11.1.2018 15.56

Noc vědců 6.10.2017

Do letošní přípravy NV 2017 se zapojilo 23 organizátorů a přípravy akcí po celé ČR jsou v plném proudu. Těšíme se na letošní ročník, který mj. mediálně zaštítila Česká televize.

3.10.2017 7.15

ARCHIV NOVINEK