NOC VĚDCŮ

Praha – Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Program noci vědců – 6.10.2017

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ) se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Současný program ústavu zahrnuje šest oblastí: fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiku, fyziku plazmatu a laserovou fyziku, kterým odpovídá členění do vědeckých sekcí. FZÚ je největším ústavem Akademie věd ČR a do projektu Noc vědců se zapojí čtyři z jeho pracovišť – z hlavní budovy Na Slovance na Praze 8, ze sekce fyziky pevných látek v Cukrovarnické na Praze 6 a z laserových center ELI Beamlines a HiLASE v Dolních Břežanech.

Více informací o ústavu naleznete na www.fzu.cz

Pro všechny níže avizované části programu bude spuštěna možnost rezervace od poloviny září na portálu rezervace.fzu.cz. Rezervace je u většiny programů nutná či doporučená,  v případě návštěvy bez rezervace nejsou volná místa zaručená.

V rámci programu proběhnou exkurze do laboratoří a dalších pracovišť ústavu, budou předváděny vizuálně atraktivní a vědecky zajímavé pokusy, budou připraveny popularizační přednášky, bude možnost diskusí s vědci a budou připraveny soutěže pro návštěvníky.

Pracoviště Slovanka

https://mapy.cz/s/1YS2f – vstup z ulice Pod vodárenskou věží 1, Praha 8

TAJEMSTVÍ VESMÍRU A MIKROSVĚTA
Speciální noční přednáška o vzniku a vývoji našeho vesmíru a o souvislosti raného vesmíru se zkoumáním nejmenších částic hmoty na urychlovačích, pozorování s robotickým dalekohledem a k čemu takový dalekohled může posloužit.

Kapacita: 80 míst
Čas: Přednáška bude začínat v 18:00 a 20:00, délka cca 1 hodina

 

MIKROSTRUKTURA VĚCÍ
Studium materiálů bývá obyčejně považováno za dostatečně suchopárný, odtažitý a náročný obor, kterému se věnují jen specifické skupinky podivínů. Nicméně médii se poslední dobou prohnala vlna článků vyzdvihující studium tu nanokrystalů, tu lékařských stentů. Vybaveni špičkovým, dokonce českým skenovacím elektronovým mikroskopem Tescan FERA3 pokusíme se návštěvníkům ukázat neočekávaně elegantní mikrostruktury zcela banálních každodenních věcí, které jsou svědectvím o umných metodách průmyslové výroby, či o efektivitě evolučních strategií. Nad víčky, skořápkami a ulitami bude dostatek prostoru i pro fyzikální podstatu používaných metod.

Kapacita: 10 míst
Čas: 18:00, 19:15, 20:30, délka exkurze cca 1 hodina

 

KOVY S TVAROVOU PAMĚTÍ
V tajemné kotelně se skrývá laboratoř, kde vznikají materiály s nevídanými vlastnostmi. Jak se chovají kovy s tvarovou pamětí, k čemu je lze využít a co se v laboratoři vyvíjí bude demonstrováno jak výkladem, tak sérií pozoruhodných pokusů.

Kapacita: 10 míst
Čas: 18:00, 19:15, 20:30, délka exkurze cca 1 hodina

Pracoviště Cukrovarnická

https://mapy.cz/s/21HK7  – Cukrovarnická 10, Praha 6

BUŘTY, LASERY, ATOMY – FYZIKA VŠEMI SMYSLY
Chcete na vlastní kůži zažít, co obnáší fyzika? Laureát Nobelovy ceny Richard Feynman tvrdí: „Fyzika je jako sex, může přinést praktické výsledky, ale to není důvod, proč to děláme.“  My vám chceme ukázat, proč kvůli fyzice stojí za to trávit dlouhé hodiny a dny v temných laboratořích. Pokud s námi strávíte večer ve Fyzikálním Ústavu, uvidíte nejen špičkové vědecké přístroje, ale hlavně se dozvíte a vyzkoušíte, jak se s nimi doopravdy pracuje. Nečekejte sáhodlouhé odborné přednášky, ale opravdovou vědu – měření se skenovacím elektronovým mikroskopem (SEM), mikroskopem atomárních sil (AFM) a ramanovým spektrometrem, vše pod vedením vědeckých pracovníku FzÚ. Pomocí praktických experimentů odhalíte mikrostrukturu, chemické složení a elektrické vlastnosti zkoumaných předmětů. Program se skládá ze tří přibližně hodinových bloků věnovaných fyzice vědecké, které doplní fyzika nevážná (ale neméně zábavná :) – pokusy s tekutým dusíkem, propan butanem… Pokud to počasí dovolí, opečeme si ke společnému bádání špekáčky.

Kapacita: 20 míst

Čas: 18:00 – ?

Pracoviště Dolní Břežany

Laserové centrum ELI Beamlines: Za Radnicí 835, 252 41 Dolní Břežany, www.eli-beams.eu/cs
Laserové centrum HiLASE: Za Radnicí 828, 252 41 Dolní Břežany, www.hilase.cz

Anotace:

Laserová centra ELI Beamlines a HiLASE v Dolních Břežanech u Prahy jsou součástí největšího ústavu Akademie věd České republiky, Fyzikálního ústavu AV ČR. Vědci těchto center spolupracují s nejprestižnějšími světovými výzkumnými pracovišti na vývoji špičkových laserových systémů. V čem jsou tyto technologie výjimečné? K čemu se budou používat? A co přinese existence těchto center?

Laserové centrum ELI Beamlines je zaměřeno na uživatelský výzkum. Budou v něm realizovány výzkumné a aplikační projekty zahrnující interakci světla s hmotou na intenzitě, která je asi 10x větší než současně dosažitelné hodnoty! Přinese tak nové poznatky potenciálně využitelné např. v astrofyzice, lékařském zobrazování a diagnostice, nanotechnologiích, konstrukci nástrojů pro vývoj a testování nových materiálů nebo rentgenové optice.

Superlasery pro skutečný svět – to je hlavní poslání centra HiLASE. Zaměřením na aplikace a využití v průmyslu se HiLASE výrazně odlišuje od ostatních laboratoří zabývajících se experimentálním výzkumem v oblasti laserové fyziky. Tým HiLASE se věnuje vývoji a aplikacím nové generace pevnolátkových diodově čerpaných laserů s vysokou energií a vysokou opakovací frekvencí. Vyvinuté lasery budou silnější a výkonnější a kompaktnější než zařízení, která jsou v současné době dostupná.

 

PROGRAM:

18:00 – 22:00

Přijďte se podívat do moderních budov laserových center a poznejte laser jako unikátní zdroj světla a energie! Ocitnete se ve světě technologií využívajících ultraintenzivní a vysokovýkonové lasery, kterými budou vědci v laboratořích schopni např. urychlovat částice, vytvářet podmínky ke studiu procesů odehrávajících se v nitru obřích plynných planet nebo fotografovat průběh velice rychlých chemických reakcí.

 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY:

  • Nahlédnete do supermoderní laserové laboratoře a navštívíte experimentální haly.

 

POPULÁRNĚ –NAUČNÉ PŘEDNÁŠKY:

  • Ukážeme Vám, jak laser funguje, čím je laserové záření jedinečné a co mu umožnilo prosadit se v takřka všech odvětvích lidské činnosti. Představíme roli laserů v každodenním životě, v současném průmyslu i ve vědě.
  • Setkáte se s našimi špičkovými vědci, kteří Vám přiblíží svůj výzkum i životní příběh.

18:00 – 19:00                     Laser: supernástroj člověka 21. století

19:30 – 20:30                     Aplikace laserů v průmyslu, vědě a výzkumu

20:30 – 21:30                     Studium velmi rychlé dynamiky světlem indukovaných procesů

 

VIRTUÁLNÍ REALITA:

  • Ve 3D se projdete laboratořemi, které jsou návštěvníkům reálně nepřístupné.
  • Ocitnete se v těsné blízkosti nejintenzivnějších laserů světa.
  • Můžete pozorovat interakci laserových svazků v prostředí vakua při vytváření temné husté hmoty nebo simulace urychlování protonů pro lékařské aplikace.

 

INTERAKTIVNÍ EXPONÁTY A WORKSHOPY:

  • Vyzkoušíte si experimentování se světlem, cestování laserového paprsku laserovým bludištěm, lovení světelných mečů, nacvičíte si práci v laserové laboratoři a mnoho dalšího.

 

SOUTĚŽE!

 

zpět

ZÁŠTITY

Logo MŠMT Logo Europe Direct Logo OSN Logo VVI Logo CT

PARTNEŘI

Logo partnera Logo partnera

NOVINKY

Příprava ročníku 2017 v plném proudu

Záštity nad letošním ročníkem převzali již tradičně MŠMT, OSN a ZEK a letos také poprvé Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace.

1.6.2017 12.47

Bezpečná Noc vědců 2016

Noc vědců 2016 startuje. Že do jejího konání zbývá ještě spousta času? To sice ano, ale my jsme nastartovali s bezpečným předstihem a vyrážíme za vámi do ulic Plzně, Liberce, Brna a Olomouce už teď. Každý čtvrtek počínaje 8. zářím se v jednom z těchto měst zastavíme se společnou roadshow s Českým rozhlasem Plus. Přijďte ochutnat z programu Noci vědců, […]

7.9.2016 12.34

ARCHIV NOVINEK