NOC VĚDCŮ

Olomouc – Univerzita Palackého v Olomouci

Program noci vědců – 6.10.2017

18:00–24:00

Svět je v pohybu. Přemísťují se lidé, zboží i informace. Nic nezůstává v klidu. Jaké místo má v tom všem věda? Jak k celosvětové mobilitě přispívá? Kam nás posouvá a kam míří?
To je otázka pro Noc vědců 2017.

Prožijte s celou rodinou netradiční noc plnou vědy a poznání v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci. Poznejte skutečné vědce, postavte si vlastního robota nebo odhalte tajemství lidského mozku. To vše a desítky dalších zábavných aktivit vás čekají na většině fakult Univerzity Palackého a v Pevnosti poznání.

Program postupně doplňujeme.

PROGRAM

Pevnost poznání

Areál Korunní pevnůstky | tř. 17. listopadu 7

  • Interaktivní muzeum vědy bude výjimečně otevřeno od 18.00 do 23.00
  • Návštěvníci zaplatí snížené vstupné 50 korun do 3 expozic (Rozum v hrsti, Věda v pevnosti, Světlo a tma), kde bude část doprovodného programu
  • Expozice Živá voda bude zdarma
  • Planetárium bude promítat každých 30 minut – vstup je omezen na max. počet 20 osob na jeden film
  • V Laudonově sále (přízemí) bude chill out zóna s občerstvením restaurace Lobster

Rozzářená Pevnost
Tento program začne po setmění ve 21 hodin! Fascinující pohyblivé obrazy na fasádě Pevnosti poznání. Návštěvníci si mohou vyzkoušet živou Tagtool animaci, a to přímo s vývojáři této úžasné aplikace. Tagtool je podle definice samotných autorů nástrojem určeným k performanci a vizualizaci představ kdekoliv na pódiu nebo na ulici. Je to kombinace kresby či malby a kreativní video hry. Celý nápad se zrodil kolem roku 2005 v hlavách nadšenců z Vídně. Sami od té doby s Tagtoolem objíždějí celý svět a dělají živé performance. Ve spolupráci s Festivalem VZÁŘÍ.

Geologický koutek
(expozice Živá voda
)
Horniny se mohou zdát jako nudné neživé předměty, ale ve skutečnosti jsou to akční hrdinové neživé přírody. Překonávají v rámci tektonických pohybů obrovské vzdálenosti (i když jim to trvá někdy i miliony let).  Během své poutě napříč geologickým časem se mohou i měnit (metamorfovat) a musejí odolávat také erozi. Mnohé z úžasných skalních měst na území České republiky vznikly za přispění nejrychlejších erozních pohybů a to řícení či svahovými sesuvy. Ty mohou být pro obyvatelstvo i nebezpečné.

Fascinující svět rostlin
(expozice Živá voda)
Svět rostlin, jak jste jej nikdy neviděli, představí Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR. K vidění budou kouzelné svítící kytky a pokusné rostliny, kterým stačí k životu uzavřená sklenice a agar. Pod mikroskopem si návštěvníci prohlédnou ty nejjemnější rostlinné struktury a vyzkoušejí práci vědce. Zájemci se dozví, jak si vyrobit pH papírky z červeného zelí a určitě nepřehlédnou dvoumetrový model DNA.

Všudypřítomná energie
(expozice Světlo a tma)
Jedinečný workshop o energii, která nás obklopuje!  Dokáže laserové světlo prasknout nafukovací balonek? Posvítíme si díky citronu? Jak se udrží potraviny v chladu během dlouhé letní cesty autem? Proč se udržíme na jízdním kole? Jak získáváme energii ze Slunce? Vyletíme společně raketou na lihový pohon ke Slunci? Návštěvníci mohou odhalit tato tajemství společně s námi.

Netopýří noc
(přízemí  + přednáškový sál)
Každou celou hodinu od 19:00 do 24:00 – krátká exkurze z areálu Korunní pevnůstky do Bezručových sadů za tajuplnými nočními živočichy. V programu je detektorování, ukázky odchytu, ukázky handicapovaných netopýrů, představení moderní techniky používané při výzkumu apod. Kapacita každé vycházky je omezena na max. 30 účastníků, vstupenky budou k dispozici u vstupu do Pevnosti. Součástí programu bude i slavnostní zakončení výstavy „Netopýři tajemní a zranitelní“. V přednáškovém sále se budou promítat dokumenty České televize Náš soused netopýr a Netopýři ve tmě.

Virtuální realita
(expozice Rozum v hrsti)
Virtuální realita je nepřehlédnutelným technologickým trendem současnosti, zároveň je nazývaná technologií blízké budoucnosti. Návštěvníci  si vyzkoušejí různé hry, grafické programy, Google Earth. Program vznikl ve spolupráci s coworkingovým centrem Vault 42.

Rostliny v pohybu
(chodba ve 2. patře)
Katedra botaniky zájemce provede fascinujícím světem rostlin a mikroorganismů. Ukáže smrtonosné pohyby a pasti masožravých rostlin. Pod mikroskopem odhalí povrchové struktury pylových zrn, které umožňují jejich přenos z rostliny na rostlinu. Návštěvníci se dozvědí, jak putují semena napříč světem a jak se na naše území dostaly různé druhy rostlin. Lektoři se zaměří také na pohyblivost mikroorganismů a ukáží, že na mikroskopickém bojišti lze narazit na bleskurychlé vražedné predátory i těžké obrněné tanky. K dispozici bude také ukázka řasových kultur a jejich využití například v potravinářském průmyslu. Na vlastní kůži si lidé vyzkoušejí, jak takové zelené potvory chutnají.

Mobilní neonatologie 
(přízemí)
Neonatologie (lékařské odvětví zabývající se péčí o novorozence) je velice dynamický a neustále se vyvíjející obor.  K významnému pokroku a snížení novorozenecké úmrtnosti přispěla také centralizace péče do specializovaných perinatologických center. A tak se nezřídka stává, že malé nemocné či předčasně narozené miminko, narozené v Olomouckém kraji, musí po porodu cestovat právě do olomoucké fakultní nemocnice. Tým novorozeneckého oddělení návštěvníkům představí vybavení sloužící právě k těmto transportům. A nejen to. V nemocnici je naopak snaha o co nejmenší „cestování“, a proto některá vyšetření jsou realizována pomocí mobilních přístrojů, které vám budou představeny. Stejně tak bude stanoviště „Péče o novorozence“ vybaveno mnoha fotografiemi a dalšími exponáty. Určitě si budete moci vyzkoušet resuscitační pomůcky, které mají lékaři při resuscitaci k dispozici. Program zajišťuje Fakultní nemocnice Olomouc.

Pohyb vody v rostlině
(chodba ve 2. patře)
Odkud rostliny berou životadárnou tekutinu tvořící naprostou většinu hmotnosti jejich těla? Jak s ní hospodaří, kam ji schovávají? Kudy voda v rostlinách proudí a co ji pohání? Program zajišťuje Botanická zahrada PřF UP.

Jak vzniká originální exponát Pevnosti poznání
(expozice Věda v pevnosti)
V Pevnosti poznání jsou umístěny originální interaktivní exponáty, které vznikly přímo v dílnách pevnosti.  Líbí se vám obří model mozku, koryto řeky nebo velká lavička v podobě stonožky? Pokud vás zajímá, jak podobné exponáty tvoříme, určitě se k nám podívejte v rámci Noci vědců.

Přírodovědecká fakulta

Budova Přírodověděcké fakulty UP, tř. 17. listopadu 1192/12

Neposedné chemické reakce  
Může vzdušný kyslík donutit roztok ke změně barvy? Lze namíchat kouzelné roztoky, které se mohou opakovaně přebarvovat bez jakéhokoliv zásahu? Existují na druhé straně „tvrdohlavé“ roztoky, jež nelze ke změně barvy donutit? Přijďte se na takové neposlušné roztoky a na mnoho dalších chemických pokusů podívat a přesvědčit se na vlastní oči.

Deskové hry v pohybu (KDH DoUPě Olomouc)
Deskové hry jsou moderním způsobem relaxace a trávení volného času s přáteli a rodinou. Vzhledem k rozmanitosti témat, kterými hry oplývají, si letos můžete přijít vyzkoušet hry, kde je pohyb důležitým prvkem. Najděte správnou cestu k cíli ve Quoridoru, nevypadněte z plánu ve hře Tsuro nebo se prostě jen nechte svézt na zádech soupeřícího velblouda ve hře Velbloudí dostihy.

Mobility in Science       
Chcete si rozšířit své znalosti angličtiny zábavnou formou? Vyzkoušejte naše kvízy, hry nebo křížovky pro všechny věkové kategorie, které se týkají hlavního tématu letošní Noci vědců.

Fyzika v pohybu – „a přece se točí“      
V laboratoři školních pokusů rozpohybujeme van de Graaffův generátor či třecí elektriku –  až budou létat jiskry. Ukážeme Segnerovo kolo, Crooksův radiometr, rotující disk na zrcadle a také hrátky s motion detektorem pohybu. Netradičním příkladem pohybu pak bude ukázka Buquoyova balónku s héliem jako příkladu oscilátoru s proměnnou hmotností.

Pokusy s organickými chemiky
Návštěvníci si budou moci vyzkoušet chemické experimenty, při nichž se jim podaří rozhýbat reakční směs. Seznámí se s vybranými metodami získávání přírodních látek. V praxi si ověří přeměnu skupenství známou jako sublimace. Naučí se vyrábět domácí lávovou lampu a vyzkouší si luminiscenční děje.

Autonomní roboti aneb Lehký náhled do programování umělé inteligence     
I v běžném životě se stále častěji setkáváme s nejrůznějšími přístroji, které vykonávají relativně sofistikovanou činnost, aniž by je musel přímo řídit člověk. Pokud jste si tedy někdy kladli otázku, na základě jakých principů podobná zařízení fungují, neváhejte a zastavte se u našeho stánku. Dozvíte se o možnostech řízení robotů prostřednictvím IF-THEN pravidel a fuzzy regulátorů.

Země v pohybu a optické vlnění          
Za každého počasí, Foucaultovo kyvadlo potvrzuje otáčení planety Země kolem své osy. Světlo o různých barvách, neboli elektromagnetické vlnění s různou frekvencí, skýtá nepřeberné možnosti aplikace. Od přenosu informace až po optické klamy.

Země = hmota v pohybu
Nic lépe nevyhovuje verneovskému „mobilis in mobili“ (pohyblivý v pohyblivém) než naše planeta. Vše na Zemi je v neustálém pohybu – kapaliny, plyny a dokonce i horniny, které mohou pohybovat velmi rychle například při sesuvech a zemětřeseních, nebo velmi pomalu jako součásti obrovských tektonických desek. Na letošní Noci vědců uvidíte seismograf v akci, modely pohybu tektonických desek, zázraky kamenného mikrosvěta, hry a videa.

Vesmír v pohybu  
Za jasné noci návštěvníky čeká pozorování pohybu hvězd a planet po obloze dalekohledem. A možná poletí i mion! Kdo je rychlejší než mion z kosmického záření, jak jej můžeme pozorovat a jak pomalu mu tikají hodinky? Částicová kamerka v reálném čase dále zobrazí i stopy částic alfa, beta a gama z uranového sklíčka a jiných drobných zdrojů záření! Také se dozvíte, jaké exotické částice vznikají na urychlovači LHC v CERN u Ženevy. Přijďte se podívat na částice v jednoduché mlžné komoře!

Mezinárodní kosmický výzkum
Víte, že se naši vědci podílejí na mezinárodním kosmickém výzkumu? Uvidíte segment primárního zrcadla teleskopů pro pozorování vysokoenergetického gama záření, které budou vybudovány v Chile a na Kanárských ostrovech, a zajímavá videa o projektu CTA (Cherenkov Telescope Array). Můžete sledovat záznam sestavování fluorescenčního teleskopu pro sledování kosmického záření o velmi vysokých energiích v Utahu!

A možná poletí i mion!
Kdo je rychlejší než mion z kosmického záření, jak jej můžeme pozorovat a jak pomalu mu tikají hodinky? Částicová kamerka v reálném čase dále zobrazí i stopy částic alfa, beta a gama z uranového sklíčka a jiných drobných zdrojů záření! Také se dozvíte, jaké exotické částice vznikají na urychlovači LHC v CERN u Ženevy. Přijďte se podívat na částice v jednoduché mlžné komoře!

Chemie v pohybu     
Věci kolem nás jsou složeny z atomů a molekul. Je možné tyto věci vidět v pohybu? Jak poznám, že se pohybuje voda a vzduch? Ale putovat mohou i nehmotné věci, třeba myšlenky. Zajímá vás, jak pracují vědci po celém světě a naše spolupráce s nimi? Na tyto otázky sami přijdete při našich zajímavých zcela nových pokusech. Pro malé i velké návštěvníky jsme připravili výuku chemie hravou formou. Že je chemie opravdu všude kolem nás, zjistíte během pokusů zaměřených na složení potravin, slepou mapu, rozložení barev, výrobu mýdla a při oblíbené světelné show. Na všechny zvídavé návštěvníky se těší pracovníci katedry analytické chemie.

Nanotechnologie z RCPTM       
V centru zájmu vědců z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů jsou nanočástice a nanotechnologie.  Tento malý svět velkých možností přiblížíme prostřednictvím oblíbených experimentů, jako je například supravodivá levitace, čištění vody pomocí nanočástic.  Ukážeme také mrazivou sílu kapalného dusíku.

Buď Geo s katedrou geoinformatiky    
Na stánku si návštěvníci budou moci vyzkoušet nejrůznější moderní i klasické geohry. Pro zájemce bude připraveno hledání pokladů pomocí GPS navigace (geocaching), dále se návštěvníci otestují nejrůznějšími interaktivními geokvizy, vyzkouší si kreslení mentální mapy či speciální hmatové mapy pro nevidomé (tyflomapy), které si každý bude moci doslova osahat. Mimo tyto aktivity bude připraveno poznávání známých míst z leteckých snímků. Rovněž bude k dispozici atraktivní skládací mapa Evropy, kdy si každý bude moci změřit čas, za který dokáže složit mapu dohromady.

Mobilita z fyziky – fyzika z mobilit    
Rozpohybovat zařízení a udržet jeho pohyb lze pomocí fyzikálních zákonů a dodáním energie – vyzkoušejte si elektromagnetické hrátky. Energii lze získávat pomocí tzv. alternativních zdrojů – podívejte se na možný princip získávání elektrické energie z pohybu automobilu a vibrací jeho částí nebo z chůze člověka. Zachycení pohybu těles a kapalin vysokorychlostní kamerou je důležité i pro jejich studium.

Koumáci ze Zeyerky v pohybu
Žáci si sami vyrobili různé dopravní prostředky umožňující pohyb a představí je návštěvníkům.

Rostlinná olympiáda   
Že se květy slunečnice otáčejí za sluncem, ví každý. Tento pohyb je ale pomalý. Existují však rostliny, které se umí pohybovat mnohem rychleji. Víte, která rostlina vás v mžiku kousne? Že stromy umí chodit? A že rostliny umí střílet? Některé se vás dokonce bojí. Toto a ještě mnohem více vám rádi prozradíme.

Hra o Zemi s katedrou rozvojových a environmentálních studií
Na stánku katedry rozvojových a environmentálních studií budou moci návštěvníci prozkoumat, jak se žije ve vzdálených zemích, ať rozvojových, tak rozvinutých. Vyzkouší si poznávání různých míst světa ze satelitu v nočním režimu či přiřazování významných památek ke státům, kde se nacházejí. Nebude chybět ani porovnání zemí světa z hlediska ekologické stopy.

Geografie v pohybu i klidu  
Dopravní sítě, dopravní toky, stejně jako dopravní systémy či konkrétní pohyb lidí či nákladu v prostoru patří mezi nedílné součásti geografického výzkumu. Na stánku katedry geografie prostřednictvím několika plakátů a map představíme některé příklady geografického pohledu na problematiku dopravy a mobility. Vedle toho se budete moci zapojit do malého výzkumu v oblasti mobility obyvatelstva a jeho dopravních preferencí či si prověřit své geografické znalosti, a to nejen z oblasti geografie dopravy. Těšíme se na vás.

Svítíme vám na cestu  
Ani letos vás nezklameme! Ve stánku společnosti Hella Autotechnik Nova se můžete těšit na prezentaci světlometů a zadních skupinových svítilen i jejich funkcí, kterými se světlomety mohou na cestách chlubit. Stejně jako všechno ostatní, tak i světelná technika jde stále kupředu a neustále se vyvíjí. Nedílnou součástí prezentace bude i představení novinek a trendů v této oblasti. A to není všechno! Budeme pro vás mít nachystáno i spoustu her a zábavy se světlem, takže se máte na co těšit!

Geometrie a mobilita  
Geometrické hry a hádanky nejen pro děti, origami, knoflík na niti, geopong a další hry a úkoly.

Hlavomorna aneb Rozpohybujte svůj mozek   
Přijďte si provětrat mozkové závity a vyzkoušet svoje schopnosti a dovednost při řešení logických hádanek a úkolů, skládání tangramů a skládaček, hraní stolních, logických i postřehových her a řešení nejrůznějších hlavolamů.

Mobilita očima chemika  
Pod slovem mobilita se může jevit málo významů, ale přijde na to, kdo a jakým úhlem se na to podívá. Pracovníci katedry analytické chemie mohou jako mobilitu vidět své zahraničí stáže,  během nichž čerpají navzájem se zahraničními kolegy zkušenosti z vědeckých projektů. Zkuste na slepé mapě určit naše zahraniční spolupracující instituce a dozvědět se tak více o práci analytického chemika.

Mobilní barvy
Věděli jste, jak se to doopravdy má s černou barvou? Je to skutečně jen černá? Pokud vás nezastaví náš chemický semafor, rozklíčujte tajemství směsi barev pomocí papírové chromatografie.  A co se stane, když barvy rozpohybujete? Barevný papírový spinner si u nás vytvoří opravdu každý.

Levitující objekty
I male dítě zná tuhu jako tu černošedou součást obyčejné tužky. Všichni víme, že je měkká a třením o papír vytváří stopu, kterou využíváme při psaní a kreslení. Věděli jste ale, že dokáže tuha levitovat? Je to opravdu kouzelný materiál nebo jen trik? Přijďte se přesvědčit na vlastní oči!

Matematika – počítáme s tebou!      
Dokážete najít správný klíč, rozluštit šifru, rozlousknout hlavolam a utéct z místnosti včas? Přijďte si na vlastní kůži vyzkoušet hru typu exit game nebo si zasoutěžit v řešení úkolů a hádanek.

Rostliny v pohybu
Katedra botaniky vás provede fascinujícím světem rostlin a mikroorganismů. Ukážeme vám smrtonosné pohyby a pasti masožravých rostlin. Pod mikroskopem vás překvapí povrchové struktury pylových zrn, které umožňují jejich přenos z rostliny na rostlinu. Dozvíte se, jak putují semena napříč světem a jak se na naše území dostaly různé druhy rostlin. Zaměříme se také na pohyblivost mikroorganismů a ukážeme vám, že na mikroskopickém bojišti lze narazit na bleskurychlé vražedné predátory i těžké obrněné tanky. K dispozici bude také ukázka řasových kultur a jejich využití například v potravinářském průmyslu. Na vlastní kůži si budete moct vyzkoušet, jak takové zelené potvory chutnají.

Pohyb vody v rostlině
Odkud rostliny berou životadárnou tekutinu tvořící naprostou většinu hmotnosti jejich těla? Jak s ní hospodaří, kam ji schovávají? Kudy voda v rostlinách proudí a co ji pohání?

Fakulta tělesné kultury

Aplikační centrum BALUO | U Letiště 976/32

Program v prostorách AC BALUO, kde si mohou návštěvníci aktivně zasportovat, absolvovat vybrané diagnostické testy a dozví se o nových projektech FTK UP. čekají na vás také zajímavosti ze studií IPEN  a HBSC, online systém Indares.com, aktivity Radosti z pohybu nebo kompenzační pomůcky Centra APA pro handicapované.

Vědeckotechnický park UP

VTP UP | Šlechtitelů 21

Komentované prohlídky tiskového centra UPrint 3D.
Největší 3D tiskové centrum na Moravě otevře své dveře návštěvníkům. Nabídne komentované prohlídky a ukázky průmyslového 3D tisku. 18:00, 19:30, 21:30 – pouze v tyto časy.

Filozofická fakulta

Katedra obecné lingvistiky FF UP | Křížkovského 14, KC 2.08

Psycholog neuronových sítí – povolání budoucnosti
Mobilita jako proměna dnešního a zítřejšího světa z pohledu rozvoje umělé inteligence.

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 951/5

Je Frankfurt Bankfurt? (jazyková hra se zeměpisnými názvy)
Místní a pomístní názvy v cizině představují pro cestovatele výzvu. Musí se v nich zorientovat, alespoň chvíli si je pamatovat, nebo i rozlišit, co znamenají tj. přeložit si je. Jejich prostřednictvím si dokonce může rozšířit svou slovní zásobu. Navrhovaná aktivita vychází z autentické, satiricky pojaté mapy Německa, na níž jsou názvy měst aj. pozměněny (např. dřívější Ost-Berlin a West-Berlin se změnily na Rost-Berlin/Rest-Berlin tzn. rezavý a zbytkový Berlín). Úkolem účastníků by bylo rekonstruovat původní správný název města a zároveň odkrýt vtip nového pojmenování. Satirický materiál skýtá zábavu a napětí při luštění a zároveň poučení nebo obnovení pozapomenuté slovní zásoby. Něco podobného (textová mapa) nedávno vytvořil server mapy.cz.

Roboti v akci!  
Přijděte si sestavit svého robota z LEGO WeDo a LEGO Robot.

Šikulova dílna – tvoření ze dřeva  
Dívej, jak jsem šikovný. Umím vyrobit okrasnou tužku, která píše.

Matematické hrátky 
Zábavné procvičování úloh z matematiky pro děti na základní škole. Hry s matematikou. Matematické hlavolamy. Skládání origami. Tvorba mozaiky, mandaly. Procvičování logického myšlení.

Prozkoumejme přírodu mikroskopem!
Mikroskopické praktikum – propojujícím tématem bude „pohyb pod mikroskopem“.

Decoupage 
Vlastnoruční výroba skleněného dekorativního svícnu pomocí ubrouskové techniky.

Ekotvoření
Ohýbáním, lepením a malováním vytvoříme krásné sovičky.

Kdo to tak zašmodrchal?
Učíme se vázat uzly.

Hlavolamy     
Známé i neznámé hlavolamy pro malé i velké.

Kdo si hraje, nezlobí!  
Deskové hry v akci.

Až budeš starý…
Simulace stáří – vyzkoušíte si pomůcku, která simuluje stáří v několika směrech: omezení hybnosti hlavních kloubů, zvýšení hmotnosti určitých částí těla, včetně změny vzpřímeného postoje člověka, dále pak deformace zrakového a sluchového aparátu.

Strome, kolik máš roků?
Určování stáří dřevin (listnatých, jehličnatých).

Poznej, k čemu to slouží!
Poznávání nářadí a nástrojů pro ruční zpracování dřeva a kovů.

Simulace těhotenství  
Vyzkoušejte pomůcku simulující graviditu ve 3. trimestru těhotenství.

Němčina hrou 
Místní a pomístní názvy v cizině představují pro cestovatele výzvu.

Koloběžky        
Koloběžky v akci!

Quilling
Zábavná výroba svícnu z proužků papíru stáčením a formováním do trojrozměrných tvarů.

Opilecké brýle
Pomůcka simuluje rozšířené vidění a zkreslenou prostorovou orientaci vlivem konzumace alkoholu.

Společensko-vědní hry
Historie – migrace; sociologie/mezinárodní vztahy – globalizace; etika – horizontální a vertikální mobilita.

A přece se točí!
Ukázky funkce parního stroje a Stirlingova motoru (funkční modely).

IT technologie ve vzdělávání (Centrum PRVoK)
3D virtuální realita (Oculus Rift HD model 2017 s pohybovými senzory, Google Cardboard, Google Glass), Ozoboti, BeeBot, magnetická levitace s levitrony, laserové gravírování (do dřeva či papíru), 3D tisk (výroba 3D výrobků z PLA), Sphero a BB8, minidrony, laserová klávesnice, špiónské technologie (špiónské brýle, špiónské tužky, keyloggery), LeapMotion, neviditelné kreslení s UV inkoustem.

E-Bezpečí (Centrum PRVoK)
Kyberšikana, kybergooming, sexting, rizikové chování na internetu a řada témat spojených s bezpečným používáním IT technologií. Poznávání falešných profilů, odhalování sexuálních abuzérů apod.

Fakultní nemocnice Olomouc

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6

Potrubní pošta
Chcete vědět, kolik kilometrů měří potrubí, kterým létají krevní vzorky z klinik a oddělení do nemocničních laboratoří? Dokážete odhadnout, za jak dlouho urazí přepravní pouzdro cestu mezi nejvzdálenějšími stanicemi? Zajímá vás, kolik zásilek přepraví systém za jediný den? Přijďte na prohlídku centrály potrubní pošty, kterou nemocnice vybudovala v loňském roce a která patří mezi největší a nejrozsáhlejší přepravní systémy tohoto typu v České republice – 18:00-22:00 (poslední prohlídka), vždy v každou hodinu. Zájemci o prohlídku se mohou přihlásit u Egona Havrlanta – tel.: 606 607 687, e-mail: egon.havrlant@fnol.cz.

Transfuzní oddělení
Co to je krevní řečiště? Jakou rychlostí se pohybuje krev? Jak se skladuje darovaná krev nebo plazma? Jak dostává transfuze k pacientovi? Na tyto a další otázky Vám odpovíme během prohlídek Transfuzního oddělení FN Olomouc. Prohlídky oddělení včetně laboratoří – 18:00-22:00 (poslední prohlídka), vždy v každou hodinu. Zájemci o prohlídku nechť se přihlásí Lucii Vybíralové – tel.: 588 442 261, 724 762 597, e-mail: lucie.vybiralova@fnol.cz.

Změna programu vyhrazena

zpět

ZÁŠTITY

Logo MŠMT Logo Europe Direct Logo OSN Logo VVI Logo CT

PARTNEŘI

Logo partnera Logo partnera

NOVINKY

Příprava ročníku 2017 v plném proudu

Záštity nad letošním ročníkem převzali již tradičně MŠMT, OSN a ZEK a letos také poprvé Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace.

1.6.2017 12.47

Bezpečná Noc vědců 2016

Noc vědců 2016 startuje. Že do jejího konání zbývá ještě spousta času? To sice ano, ale my jsme nastartovali s bezpečným předstihem a vyrážíme za vámi do ulic Plzně, Liberce, Brna a Olomouce už teď. Každý čtvrtek počínaje 8. zářím se v jednom z těchto měst zastavíme se společnou roadshow s Českým rozhlasem Plus. Přijďte ochutnat z programu Noci vědců, […]

7.9.2016 12.34

ARCHIV NOVINEK