NOC VĚDCŮ

Hradec Králové – Univerzita Hradec Králové

Program noci vědců – 6.10.2017

Program – Noc vědců 2017

PROGRAM PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY

budova S, Hradecká 1285

 

Přednášky (přednašky trvaji cca 30–40 min.)

18.00 | učebna S11

Krása a tajemství ptačí migrace (dr. Jan Hušek)

Ptačí migrace fascinuje lidskou mysl již velmi dlouho. Co o ní ale vlastně víme? Jak a proč vzniklo migrační chování

u ptáků? Jaké je správné načasování migrace? Kudy, kam a jak rychle mají ptáci letět? Jak se ptáci orientují?

Jak se na migraci připravují? Ponořte se do světa překonávání dálek, nechte se okouzlit úchvatnými výkony.

18.00 a 20.00 | učebna S3 – Kyvadlo zavěšeno po cely večer v Atriu PřF.

Foucaultovo kyvadlo (dr. Jan Šlegr)

Sedíte, ležíte, stojíte, a přece se hýbete! Jak? Pomocí Foucaultova kyvadla vám ukážeme rotaci Země a vysvětlíme

vám, jak toto kyvadlo funguje.

19.00 | učebna S12

Legislativa a využití dronů (Adam Hubalovsky)

Drony už dnes nejsou ve vzduchu žádnou výjimkou. Víte ale, k čemu všemu se dají kromě fi lmování nebo fotografování

využít? A že již existuje sportovní disciplína závody dronů? Dozvíte se také, jaké předpisy řídí jejich provoz

u nás a v zahraničí. Za dobrého počasí ukázka dronu v akci.

21.00 | učebna S12

Bicykl, matematika a dějiny (Mgr. Lukaš Vizek)

Přednáška se zaměří na jízdní kolo, jeho historii a matematiku s ním spjatou. Uvede nejdůležitější milníky jeho

vývoje, dobovou naučnou a reklamní literaturu a mnohdy se změní na interaktivní seminář. Mobilitu lidí i zboží

na dvou kolech zpřístupní různými kvízovými otázkami, jež nezapřou svůj matematický charakter.

22.00 | učebna S12

Šíření virových nákaz (dr. Monika Schmidt)

Nové a nově se objevující infekční onemocnění. Jaké byly epidemie ve 20. a 21. století? A jaká bude ta příští?

Odkud pocházejí nové viry a jak se nové viry mohou šířit? Jaká jsou rizika nových virových nákaz?

Workshopy

18.00–23.00 | učebna S46

Také molekuly mohou závodit (dr. Rudolf Andrys)

Laboratorní experiment využití rozdílné mobility chemických molekul k jejich rozdělení ze směsi aneb co je to

vlastně ta chromatografi e.

18.00–23.00 | venkovni prostory před budovou PřF

Pohyb – lepší než péřová bunda (Bc. Damian Bušovsky)

Vyzkoušíte si práci s termokamerou.

18.00–23.00, | učebna S5

Jak rostliny „cestují“ v prostoru i čase (dr. Romana Prausova, dr. Jan Košnar)

Většinou si rostliny představíme jako pasivní přisedlé tvory, kteří celý svůj život tráví na jediném místě a něco jako

„mobilita“ je jim zcela cizí. Ale bližší pohled a hlubší zamyšlení nám odhalí mnoho způsobů, kterými rostliny řeší

svoji „touhu“ (přesněji řečeno nutnost) hledat a osídlovat nová vhodná, často i velmi vzdálená stanoviště. Tam,

kde nevystačí vlastními silami, důmyslně využívají „dopravní prostředky“. Zveme Vás k prohlídce ukázek těchto

jevů.

18.00–23.00 | učebna S7

Protáčivé prstence čtyřstěnů (dr. Marie Kupčakova)

Přijďte si s námi modelovat nový pohyb ve stereometrii – protáčení. Z jednoho kusu papíru si sestavíme řetízek ze

čtyřstěnů a spojíme jej do prstence. Protáčet se vám budou i panenky, až jej rozpohybujete! Odnesete si od nás

barevný papírový střih šestiúhelníkového kaleidocyklu.

18.00–23.00 | učebna S8

Tančící světlo a programovatelná elektronika v pohybu (dr. Radek Němec, Bc. Pavel Fejfar)

Ukážeme vám, jaké kousky dělá světlo, i co je to Arduino a co umí.

PROGRAM PEDAGOGICKÉ FAKULTY

budova A, Hradecká 1227

18.00–23.00 | foyer

Hudební vystoupení

Smyčcový orchestr Univerzity Hradec Králové; klavír Ondřej Hromádko, (Mgr. Jaromír Křováček)

18.00–20.00 | učebna A23

Cultural mobility in the English speaking world (dr. Michaela Markova)

Kulturní aspekty anglicky mluvících zemí zajímavou a zábavnou formou.

18.00–22.00 | budova A, cele třeti (posledni) patro + učebna A26

Tajuplná cesta vesmírem za zlatým pokladem (dr. Petra Bubeničkova)

Zábavná hra pro děti i dospělé, jejímž cílem je podpora čtení a čtenářské gramotnosti.

20.00–21.00 | učebna A6

Tajná cesta s Rumcajsem, Mankou a Cipískem (dr. Petra Bubeničkova)

Interaktivní divadelní představení pro děti.

18.00–21.00 | aula

Příběh (v) pohybu (Mgr. Jaroslav Sommer)

Projekce fi lmu Slepý Gulliver, autorský dokument Martina Ryšavého o cestě po Ukrajině a Rusku + beseda

s autorem.

18.00–21.00 | přilehle okoli budovy A

Za chůze je mi blaze :-) (dr. Dita Culkova)

Absolvování vyznačené běžecké dráhy a nordic walking workshop.

18.00–22.00 | Galerie T

Důjůspík frenč? (Mgr. Anna Třesohlava)

Cestování s francouzským tanečníkem F. Golfi erem; divadelní představení výsledek dvoudenní pohybové dílny;

výměna zkušeností ze studijních pobytů programu Erasmus.

18.00–22.00 | učebna A16

S písankami kolem světa (dr. Iva Košek Bartošova)

Možnost prohlédnout si a porovnat písanky z různých konců světa (Evropa, Asie, Amerika, Afrika) a vyzkoušet si,

jak se píší písmena a znaky v různých abecedách, mimo jiné i v čínštině, korejštině, vietnamštině apod.

18.00–20.00 | učebna A29

Deutschlandreise-Quiz (doc. Jana Ondrakova)

Sbalte kufry a cestujte s námi Německem! Zastavíme se v 16 spolkových zemích a otestujeme formou kvízu vaše

vědomosti o zemi našeho souseda. A možná se dozvíte i něco nového.

PROGRAM FILOZOFICKÉ FAKULTY

budova A, Hradecká 1227

18.00–22.00 | prostor před A3

Cizí jazyky v pohybu

Jazykové úkoly pro děti i dospělé, jazyková stopovaná pro malé fotografy (interaktivní hry v pohybu).

18.00–22.00 (do vydani zasob) | prostor před A3

Ochutnávky zahraničních pokrmů

Ochutnávky národních pokrmů vlastnoručně připravených zahraničními studenty FF UHK.

18.00–23.00 | chodba v 2. patře

Vyzkoušej si pohyb s hendikepem

Interaktivní hry, při kterých si vyzkoušíte, jaké překážky zdolávají lidé na invalidním vozíku nebo s berlemi.

18.00–23.00 | učebna A18

Přesuny armád a vývoj vojenské techniky v průběhu staletí

Blok aktivit pro děti i dospělé, při kterém se seznámí s vývojem vojenské techniky a vystavenými modely.

18.00–22.00 | učebna SM2

Železnice včera a dnes

Blok aktivit pro děti i dospělé, při kterém zjistí, co všechno musí umět strojvedoucí a jak se projektuje železniční

trať.

18.00–23.00 | prostor před A18

Cestování našich babiček a dědečků mezi světovými válkami

Výstava

18.00–22.00 | prostor před A18

Cestujeme dějinami – prstem po (historické) mapě

Dílny pro děti s kvízem založeným na historických a slepých mapách.

18.00–23.00 | prostor před A18

Památky virtuálně

Interaktivní kiosek ukázka mobilního průvodce historickými památkami i Filozofi ckou fakultou UHK.

18.30–19.30 | učebna A3

Studenti FF pohybu

Studenti se zkušenostmi ze zahraničních studijních i pracovních stáží v Latinské Americe či Africe připraví pásmo

fotografi í, ve kterém představí nejen tamní univerzity, ale i faunu, fl oru, národní kuchyně (workshop).

18.30–22.30 | učebna A14

Sociologický výzkum mobility

Sociologický výzkum pro Magistrát města Hradec Králové: „Spokojenost občanů s místním společenstvím

a Mobilita a místní přeprava cestujících“.

19.00–20.00 | učebna A2

Jak se cestovalo po Evropě v pravěku (dr. Richard Ther)

Přednáška o archeologických dokladech cestování v pravěku, která představí tehdejší dopravní prostředky

i metodu studia mobility využívající kosterní pozůstatky.

19.30–20.30 | učebna A3

Mobilita sacra: Náboženská pouť ve středověku ve světle písemných zpráv poutníků (dr. Petr Polehla)

Přednáška odhalí, jak, proč a kam putovali středověcí poutníci a jaké zprávy nám o svých cestách zanechali.

19.30–20.30 | učebna A4

Zkušenost migrace (dr. Martin Paleček)

Přednáška přibližující osobní zkušenosti migranta a emigranta.

20.00–21.00 | učebna A2

Jak nespadnout v životě na dno aneb fi nance pod kontrolou

Přednáška, při které zástupci katedry sociologie a spolupracující společnosti KRUK představí, jak se fi nančně

zabezpečit.

20.30–21.30 | učebna A4

Migrace a hranice očima obyvatel rozvojových zemí (Mgr. Michal Rigel)

Přednáška pohlédne na problematiku migrace z odlišné perspektivy prozkoumá dopady migrace na země,

ze kterých migranti vycestovávají.

21.00–22.00 | učebna A2

Cestování ve středověku pohledem archeologie (Mgr. Pavel Drnovsky)

Přednáška o archeologických dokladech cestování v pravěku, která představí tehdejší dopravní prostředky

i metodu studia mobility využívající kosterní pozůstatky.

PROGRAM FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU

budova J, Hradecká 1249

18.00–23.00

Ekonomika v pohybu aneb jak se budeme mít v roce 2050?

Představíme globální model ekonomické dynamiky v dlouhém období, který nám nabídne scénáře toho, jak se

budeme mít. Sami si budete moci nasimulovat budoucí ekonomický vývoj.

18.00–23.00

Jak se díváme na svět kolem sebe

Více prozradí výzkumy sledování pohybu očí.

18.00–23.00

Projdi se s FIM2-D2

Robotické vozítko se stane vaším stínem.

18.00–23.00

Umíš se orientovat?

Noční cesta po UHK bez navigace a s překvapením… (Registrace u vchodu v budově A)

18.00–23.00

Matematik na cestě kolem světa

Čekají na Vás zábavné matematické úlohy s cestovatelskou tématikou.

18.00–23.00 | učebna J11

Hledání cesty na GIS mapě

Představíme model zjednodušené sítě silnic v Královéhradeckém kraji a okolí, kde se množství agentů pohybuje v

reálném čase a hledá nejvýhodnější cestu k cíli.

18.00–23.00 | učebna J11

Přežijí nebo ne?

Model umělého života bude simulovat chování množství agentů v dvourozměrném prostředí, kde se snaží přežít…

Zájemci si budou moci nastavit parametry pro spuštění těchto simulací.

18.00–23.00

Jak vidět to, co není

Pohrajte si s rozšířenou realitou.

18.00–23.00

Hod do světa

Vydejme se na cestu za atraktivitami jednotlivých kontinentů, kam? Rozhodne hod na cíl.

18.00–23.00 | učebna J13

FIMáci ve světě – svět na FIMce

Kam až se mohou vydat studenti FIM s podporou fakulty a z jakých zemí se k nám přijíždí studovat? Absolvent

zahraniční studijní stáže se podělí o své zážitky z cest.

18.00–23.00

Cestujte S FIMkou po světě

Zkuste si otestovat své geografi cké znalosti zábavnou formou.

DALŠÍ PROGRAM

budova A, Hradecká 1227

18.00–23.00 | přilehle okoli budovy A

Hudební vystoupení

Venkovní program hudebně doprovodí studentská skupina DAYDREAMS.

Univerzitní knihovna

18.00 | Medialni studovna Univerzitni knihovny

Theodor Brorsen a Hvězdárna barona Johna Parishe v Žamberku – aneb pohyb na zemi a po obloze

Přednáška

Poradenské centrum UHK

18.00–23.00 | dvorana – přizemi

Mobilita bez bariér

Jaké nástrahy mohou čekat na člověka s handicapem venku i doma? Co vše je potkává a co jim pomáhá v bezpečném

pohybu na cestě každodenním životem? Vyzkoušejte si simulované „překážkové dráhy“.

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

18.00–23.00 | venkovni prostor arealu Na Soutoku

Mobilní teleskop

Ukázka dalekohledu řízeného GPS a specializovaných slunečních dalekohledů; pozorování objektů.

18.30–20.00 | ZAMEČEK 456, HK

ZPÁTKY NA MĚSÍC

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM; KOSMICKÉ LETY A TECHNIKA; DRUŽICE ZEMĚ; SYSTÉMY GPS A GALILEO ATD.

21:30–23.00 | ZAMEČEK 456, HK

POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY

POZOROVÁNÍ ZAJÍMAVÝCH OBJEKTŮ DALEKOHLEDY V KUPOLI A NA TERASE.

Česká spořitelna, a. s.

18.00–22.00 | učebna A8

Mobilita v dnešním světě

Kvíz o tom, co vůbec mobilita znamená, vyhledat cestu z bodu A do bodu B, aby ji mohl absolvovat i handicapovaný

člověk. Jaké aplikace můžou lidem pomoci (v dopravě, s asistencí apod). Význam mobility v bankovnictví.

Univerzitní sportovní klub

18.00–23.00 | přilehle okoli budovy A

Lanová překážková dráha

Lanová dráha, při které zapojíte vaše tělo, postřeh a paměť. Přejdi bez dotyku dráhu a rozlušti tajemství, které tě

cestou potká.

Věda nás baví o. p. s.

18.00–22.00 | učebna A9

S vědou je zábava

Interaktivní pokusy z oblasti fyziky, chemie a techniky.

zpět

ZÁŠTITY

PARTNEŘI

-->

NOVINKY

Ostrava má pod palcem Noc vědců 2018

Národním koordinátorem Noci vědců 2018 bude Ostrava! Termín Noci vědců 2018 – akceptovatelným termínem pro nás je 5.10. budeme žádat o národní výjimku. Tématem Noci vědců 2018 je 100LET ČESKÉ VĚDY Tématem NV 2019 bude EKOLOGIE

11.1.2018 15.56

Noc vědců 6.10.2017

Do letošní přípravy NV 2017 se zapojilo 23 organizátorů a přípravy akcí po celé ČR jsou v plném proudu. Těšíme se na letošní ročník, který mj. mediálně zaštítila Česká televize.

3.10.2017 7.15

ARCHIV NOVINEK