NOC VĚDCŮ

Praha – Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Program noci vědců – 6.10.2017

1. Zpřístupnění nových muzejních expozic: Rybářství, Myslivost, Traktory, Voda a půda, Laboratoř ticha, Gastronomie a výstava obrazů ze Šrobárovy sbírky

2. Výstava Více než laboratořObčanská věda aneb Vědec v každém z nás: reversed science café s renomovanými vědci.

3. Vyhlášení vítězů 2. ročníku soutěže diplomových prací Věda pro Zemi.

3. Názorné ukázky, pokusy se zaměřením na molekulární kuchyni, posun a pohyb moderní gastronomie v nově otevřeném Gastrostudiu – kulinární laboratoři pod vedením Národního týmu Asociace kuchařů a cukrářů ČR

4.Přiblížení vědy a mobility ve vědě prostřednictvím interaktivních prezentací Výzkumných ústavů zřizovaných Ministerstvem zemědělství (témata jídlo, půda, rostliny apod.):

 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.: Vidím neviditelné aneb před termokamerou neutečeš.

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i: Otázky týkající se naklíčených luštěnin, prezentace postupu klíčení, soutěže pro děti i dospělé.

Spolek pro zdravou výživu: Prezentace postupu domácího klíčení, stádia klíčení luštěnin (ve spolupráci s firmou Tescoma), ochutnávka pokrmů z naklíčených luštěnin (pečené zákusky apod.) včetně receptury a senzorického testování.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.: Přijďte s námi zažít a vyzkoušet si svět v pohybu, svět, v němž jedním z důsledků změn klimatu, ale i světového obchodu a cestování je migrace organismů, které překonávají obrovské vzdálenosti a osidlují nová území, některé se stávají hrozbou, jiné zdomácní.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.: „Víme více o pohybu nebeských těles než o půdě pod nohama“ – Leonardo da Vinci.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.: „V kůži molekulárního biologa“ – Práce s digitální pipetou a stereolupou. Pozorování produktů zdravé výživy pod zvětšením (např. oves, pohanka, quinoa, špalda, amaranth, kamut, chia, ořechy, luštěniny).

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.: Nanokouzelnická šou (nanočástice ve výrobě vakcín) a moderní vakcíny, mikroskopování, pipetování, pexeso.

Česká akademie zemědělských věd: „Píšeš? Publikuj! Jsme vydavatelem 11 vědeckých časopisů, přičemž 9 má přidělený impakt faktor. Podílej se i Ty na sdílení kvalitních, mezinárodně uznávaných výsledků vědy a výzkumu a na správném transferu inovací v zemědělství.“ – prezentace vydavatelského domu, soutěž – pexeso, puzzle.

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod: Brambory jsou zdravá zelenina, přijďte se o nich dozvědět co nejvíce, seznamte se s odrůdami, s pěstováním a užitím brambor!

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.: O věhlasu českého piva ve světě není pochyb. Přijďte se podívat, kam všude je české pivo exportováno, jaké jsou základní suroviny pro jeho výrobu, jak velkou sílu mají pivovarské kvasinky a tradiční technologický proces a co vše se na Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském zkoumá a sleduje, abychom si mohli pivo vychutnat v co nejlepší kvalitě

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.: Chraňte naši půdu, aby nám ji neodnesla voda a neodvál vítr. Houbové patogeny a mykotoxiny: Jak se šíří nemoci rostlin? Jak se kazí potraviny? Chov čmeláků: Jak si čmelák staví hnízdo?

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.: Prezentace vermikompostu, mikrobiologie, tzn. vzorky plísní, kvasinek apod., které se běžně vyskytují kolem nás, prezentace rostlinné produkce pro nepotravinářské účely, tzn. biopaliva (peletky, brikety, traviny apod.), měření obsahu prvku v materiálech.

Agritec výzkum, šlechtění a služby s.r.o., Agritec Plant Research, s.r.o.: Laboratorní pokusy (detekce bílkovin, cukrů), ukázka invitro kultur lnu, konopí, luskovin a poznávání semen.

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.: Jak české třešně dobývají svět. Prezentace oboru, odrůd (např. minišvestka – vhodná na balkon), ochutnávky.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací: Čísla jsou všude kolem nás – jakou rychlostí se svět čísel v oblasti zemědělství vyvíjí. Jak se posunulo zemědělství za posledních 100 let?

OSEVA vývoj a výzkum, s.r.o.: Zajímavosti z výzkumu trav a olejnin, včetně interaktivních exponátů.

 

5. Promítání unikátních dokumentárních filmů z fotoarchivu NZM: „Poslední vor“– rekonstrukce tradiční voroplavby, a „Český kombajn“ – film o cestě českých konstruktérů, která vedla až k sestrojení prototypu kombajnu

 

6. Přednášky spojené s názornými ukázkami se zaměřením na nové objevy, výzkumy, posuny v zemědělství a potravinářství pod vedením vědeckých pracovníků Výzkumných ústavů MZe v prostoru Objevovny NZM:

 

Spolek pro zdravou výživu: Výhody naklíčených luštěnin.

 

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.: Nanotechnologie a moderní účinné a bezpečné vakcíny pro 21. století.

 

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.: Příběh invazních živočišných a rostlinných druhů, jejich putování světem, jak se k nám dostaly, jak je dnes svět propojen turistikou, obchodem, cestováním a nakonec i důsledky globálních změn klimatu a migrací různých organismů.

 

7. Prezentace archivu a fotoarchivu NZM neboli Cesta sbírkového předmětu (praktické zapojení návštěvníků a manipulace se sbírkovými předměty).

zpět

ZÁŠTITY

Logo MŠMT Logo Europe Direct Logo OSN Logo VVI Logo CT

PARTNEŘI

Logo partnera Logo partnera Logo partnera

NOVINKY

Noc vědců 6.10.2017

Do letošní přípravy NV 2017 se zapojilo 23 organizátorů a přípravy akcí po celé ČR jsou v plném proudu. Těšíme se na letošní ročník, který mj. mediálně zaštítila Česká televize.

3.10.2017 7.15

Příprava ročníku 2017 v plném proudu

Záštity nad letošním ročníkem převzali již tradičně MŠMT, OSN a ZEK a letos také poprvé Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace.

1.6.2017 12.47

ARCHIV NOVINEK