NOC VĚDCŮ

Praha – Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Program noci vědců – 6.10.2017

1. Zpřístupnění nových muzejních expozic: Rybářství, Myslivost, Traktory, Voda a půda, Laboratoř ticha, Gastronomie a výstava obrazů ze Šrobárovy sbírky

2. Výstava Více než laboratořObčanská věda aneb Vědec v každém z nás: reversed science café s renomovanými vědci.

3. Vyhlášení vítězů 2. ročníku soutěže diplomových prací Věda pro Zemi.

3. Názorné ukázky, pokusy se zaměřením na molekulární kuchyni, posun a pohyb moderní gastronomie v nově otevřeném Gastrostudiu – kulinární laboratoři pod vedením Národního týmu Asociace kuchařů a cukrářů ČR

4.Přiblížení vědy a mobility ve vědě prostřednictvím interaktivních prezentací Výzkumných ústavů zřizovaných Ministerstvem zemědělství (témata jídlo, půda, rostliny apod.):

 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.: Vidím neviditelné aneb před termokamerou neutečeš.

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i: Otázky týkající se naklíčených luštěnin, prezentace postupu klíčení, soutěže pro děti i dospělé.

Spolek pro zdravou výživu: Prezentace postupu domácího klíčení, stádia klíčení luštěnin (ve spolupráci s firmou Tescoma), ochutnávka pokrmů z naklíčených luštěnin (pečené zákusky apod.) včetně receptury a senzorického testování.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.: Přijďte s námi zažít a vyzkoušet si svět v pohybu, svět, v němž jedním z důsledků změn klimatu, ale i světového obchodu a cestování je migrace organismů, které překonávají obrovské vzdálenosti a osidlují nová území, některé se stávají hrozbou, jiné zdomácní.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.: „Víme více o pohybu nebeských těles než o půdě pod nohama“ – Leonardo da Vinci.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.: „V kůži molekulárního biologa“ – Práce s digitální pipetou a stereolupou. Pozorování produktů zdravé výživy pod zvětšením (např. oves, pohanka, quinoa, špalda, amaranth, kamut, chia, ořechy, luštěniny).

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.: Nanokouzelnická šou (nanočástice ve výrobě vakcín) a moderní vakcíny, mikroskopování, pipetování, pexeso.

Česká akademie zemědělských věd: „Píšeš? Publikuj! Jsme vydavatelem 11 vědeckých časopisů, přičemž 9 má přidělený impakt faktor. Podílej se i Ty na sdílení kvalitních, mezinárodně uznávaných výsledků vědy a výzkumu a na správném transferu inovací v zemědělství.“ – prezentace vydavatelského domu, soutěž – pexeso, puzzle.

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod: Brambory jsou zdravá zelenina, přijďte se o nich dozvědět co nejvíce, seznamte se s odrůdami, s pěstováním a užitím brambor!

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.: O věhlasu českého piva ve světě není pochyb. Přijďte se podívat, kam všude je české pivo exportováno, jaké jsou základní suroviny pro jeho výrobu, jak velkou sílu mají pivovarské kvasinky a tradiční technologický proces a co vše se na Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském zkoumá a sleduje, abychom si mohli pivo vychutnat v co nejlepší kvalitě

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.: Chraňte naši půdu, aby nám ji neodnesla voda a neodvál vítr. Houbové patogeny a mykotoxiny: Jak se šíří nemoci rostlin? Jak se kazí potraviny? Chov čmeláků: Jak si čmelák staví hnízdo?

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.: Prezentace vermikompostu, mikrobiologie, tzn. vzorky plísní, kvasinek apod., které se běžně vyskytují kolem nás, prezentace rostlinné produkce pro nepotravinářské účely, tzn. biopaliva (peletky, brikety, traviny apod.), měření obsahu prvku v materiálech.

Agritec výzkum, šlechtění a služby s.r.o., Agritec Plant Research, s.r.o.: Laboratorní pokusy (detekce bílkovin, cukrů), ukázka invitro kultur lnu, konopí, luskovin a poznávání semen.

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.: Jak české třešně dobývají svět. Prezentace oboru, odrůd (např. minišvestka – vhodná na balkon), ochutnávky.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací: Čísla jsou všude kolem nás – jakou rychlostí se svět čísel v oblasti zemědělství vyvíjí. Jak se posunulo zemědělství za posledních 100 let?

OSEVA vývoj a výzkum, s.r.o.: Zajímavosti z výzkumu trav a olejnin, včetně interaktivních exponátů.

 

5. Promítání unikátních dokumentárních filmů z fotoarchivu NZM: „Poslední vor“– rekonstrukce tradiční voroplavby, a „Český kombajn“ – film o cestě českých konstruktérů, která vedla až k sestrojení prototypu kombajnu

 

6. Přednášky spojené s názornými ukázkami se zaměřením na nové objevy, výzkumy, posuny v zemědělství a potravinářství pod vedením vědeckých pracovníků Výzkumných ústavů MZe v prostoru Objevovny NZM:

 

Spolek pro zdravou výživu: Výhody naklíčených luštěnin.

 

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.: Nanotechnologie a moderní účinné a bezpečné vakcíny pro 21. století.

 

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.: Příběh invazních živočišných a rostlinných druhů, jejich putování světem, jak se k nám dostaly, jak je dnes svět propojen turistikou, obchodem, cestováním a nakonec i důsledky globálních změn klimatu a migrací různých organismů.

 

7. Prezentace archivu a fotoarchivu NZM neboli Cesta sbírkového předmětu (praktické zapojení návštěvníků a manipulace se sbírkovými předměty).

zpět

ZÁŠTITY

PARTNEŘI

-->

NOVINKY

Ostrava má pod palcem Noc vědců 2018

Národním koordinátorem Noci vědců 2018 bude Ostrava! Termín Noci vědců 2018 – akceptovatelným termínem pro nás je 5.10. budeme žádat o národní výjimku. Tématem Noci vědců 2018 je 100LET ČESKÉ VĚDY Tématem NV 2019 bude EKOLOGIE

11.1.2018 15.56

Noc vědců 6.10.2017

Do letošní přípravy NV 2017 se zapojilo 23 organizátorů a přípravy akcí po celé ČR jsou v plném proudu. Těšíme se na letošní ročník, který mj. mediálně zaštítila Česká televize.

3.10.2017 7.15

ARCHIV NOVINEK